Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory subjects of the branch

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE4M39APG Algorithms of Computer Graphics anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M39VG Computational Geometry anglicky Z,ZK 6 2P+2S Předmět je vypsán
BE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics anglicky Z,ZK 6 2P+2S Předmět je vypsán
BE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4M39MMA Multimedia and Computer Animation
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE4M39VIZ Visualization anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018981-2018_MOIEPO3.html