Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

5. sem. bak. PRE DOS 17-18 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
616DYJ Dynamika jízdy vozidla česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
612MKOD Městská kolejová doprava česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
622PRES Prevence silničních nehod česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
622UAN Úvod do analýzy silničních nehod česky KZ 2 1P+2C Předmět je vypsán
612ZELP Železniční provoz česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30016765-5S_P_DOS_17-18_P.html