Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

2.s.BEK od 16/17 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U04L2101 Anglický jazyk 2
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět není vypsán
U16C2301 Logistika česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
U51C2301 Manažerská psychologie
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
U16C2401 Marketing česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63C2101 Matematika 2
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U16C2201 Projektový management
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
U65C2301 Právo
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
TV2 Tělesná výchova 2
 
Z 0 0+2 Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015505-2.S.BEK-P_OD_16_17.html