Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Povinné předměty magisteského zaměření Webové inženýrství, verze 2016

Pro opozdilce: chybí-li studentovi předmět VMW a tento se už nenabízí, musí si zapsat jako náhradu ekvivalentní předmět VMM. Pro oba předměty dohromady platí omezení až dvojího zapsání.<br /> Pro opakovaně do studia zapsané studenty: má-li student úspěšně absolvovaný předmět VMW, bude mu uznaný za nový předmět VMM.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
MI-DDW.16 Dolování dat z webu
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-NUR.16 Návrh uživatelského rozhraní
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-PDB.16 Pokročilé databázové systémy
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-SWE.16 Semantický web
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-VMM.16 Vyhledávání v multimédiích
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-W20.16 Web 2.0
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013759-MI-PZ-WSI-WI.2016.html