Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilé databázové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-PDB.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se zorientují v problematice vyhodnocování a optimalizace dotazů v jazyku SQL.

Další část předmětu se věnuje novým koncepcím databázových strojů (tzv. NoSQL databázím), s tím souvisejícími novými datovými modely (XML, grafové databáze, sloupcové databáze) a jazyky pro práci s nimi (XQuery, XPath, CYPHER, Gremlin). Poslední část předmětu se zabývá hodnocením výkonu databázových strojů.

Od B201 je vypisována nová, ekvivalentní verze předmětu NI-PDB.

Požadavky:

Základní znalost konceptuálního datového modelování, dobrá znalost relačního datového modelu a relační algebry, dobrá znalost základů jazyka SQL (pouze relační části, zhruba na úrovni standardu SQL 92), zejména příkazu SELECT, DML a DDL.

Osnova přednášek:

1. (2) Optimalizace a vyhodnocování SQL.

3. BIG data, datové modely NoSQL databázových strojů.

4. CAP theorém, koncepty BASE vs ACIT, replikace sharding.

5. Dokumentově orientované databáze.

6. (3) Grafové databáze.

9. (2) XML databáze, jazyk XQuery.

11. Databáze typu key-value a wide-column.

12. Platformy pro zpracování Big Data - (Haddop, Spark).

13. Benchmarky. Trendy ve vývoji databázových systémů.

Osnova cvičení:

1. Opakování z RDBMS, objektově-relační rysy SQL

2. Vyhodnocování a optimalizace SQL

3. Mongo DB - praktické dotazování

4. Cypher - praktické dotazování

5. XQuery - praktické dotazování

6. semestrální test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Holubová, I. - Kosek, J. - Minařík, K. - Novák, D. :Big Data a NoSQL databáze. Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5466-6.

Elmasri, R. - Navathe, B. S. : Fundamentals of Database Systems (7th Edition). Pearson, 2015. ISBN 978-0133970777.

Pokorný, J. - Valenta, M. : Databázové systémy. České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9.

Poznámka:

Předmět je nahrazen ekvivalentním NI-PDB // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-PDB/.

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Databázové systémy

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-PDB/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4652306.html