Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

3.s. RRP od 16/17 - prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
G04L9903 Anglický jazyk 3
 
Předmět není vypsán
G63C9908 Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
G65C9907 Fungování, organizace a legislativa veřejné správy
 
česky Předmět není vypsán
G65C9917 Programování a projektování v ČR a EU
 
česky Předmět není vypsán
G00C3101 Projekt diplomové práce česky Předmět je vypsán
G65C9906 Smart Cities and Regions
 
česky Předmět není vypsán
G63C1301 Řízení podnikových financí
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012710-3.S.RRP-P_OD_16_17.html