Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

2.s.RRP-od 15/16-prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
04JA2 Anglický jazyk 2
 
Předmět není vypsán
16NHSS Hospodářská, sociální a územní soudržnost EU
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
16KM Konkurenceschopnost měst
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
16MA2 Makroekonomie
 
česky Z,ZK 4 0P+2C Předmět není vypsán
16RD2 Regionální demografie
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
16NPR Regionální politika
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16NSR Strategické řízení
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16NSM Strategický marketing
 
česky Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012710-2.S.RRP-P_OD_15_16.html