Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

4. sem. KOMBI 12-13 povinné předměty (obor MED)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
617EM Ekonomicko matematické modely
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
613EDTP Ekonomika a řízení dopravních a telekomunikačních procesů
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
617GEDS Geografie dopravních systémů česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
613HG Hospodářská geografie
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
618KIAD Kinematika a dynamika
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
613MVD Marketing v dopravě
 
Z,ZK 2 Předmět není vypsán
617MEKA Metody ekonomických analýz
 
česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
611MSP Modelování systémů a procesů česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
617RIP Řízení projektu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30007266-4S_KOMBI_12-13_P.html