Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PVP-N-PMP od 12/13 kombinovaná forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
162KXCOI Competitive Intelligence
 
česky KZ 3 10B Předmět není vypsán
16XDJ Druhý cizí jazyk
 
česky Z,ZK 5 0P+2C Předmět není vypsán
162KXFT Filozofické, psychologické a pedagogické základy rozvoje tvořivosti
 
česky KZ 3 5P+5C Předmět není vypsán
162KXFR Finanční řízení investičních projektů
 
česky ZK 3 5P+5C Předmět není vypsán
162KXMR Manažerské rozhodování
 
česky KZ 3 10B Předmět není vypsán
162KXLS Navrhování a řízení logistických systémů
 
česky KZ 3 5P+5C Předmět není vypsán
162KXPS Navrhování a řízení produkčních systémů
 
česky KZ 3 10B Předmět není vypsán
162KXPF Podnikání v malé a střední firmě
 
česky KZ 3 5P+5C Předmět není vypsán
162KXPR Psychologie a sociologie řízení
 
česky KZ 3 10B Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30004325-PVP-N-PMP-K_OD_12_13.html