Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Specialization Radio Systems - Passage through study

Studijní plán: Electronics and Communications - Radio Systems

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE2M37ART Architecture of Radio Receivers and Transmitters Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
BE2M37DKM Digital Communications Z,ZK 6 3P+1C Z povinný předmět programu
BE2M31DSPA Digital Signal Processing Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BE2M37MAM Microprocessors Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
BE2M17MIOA Microwave Circuits Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BEEZM Safety in Electrical Engineering for a master´s degree Z 0 2BP+2BC Z

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE2M17ANT Antennas Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
BE2M32BTSA Wireless Technologies Z,ZK 6 2P + 2L Z,L povinný předmět programu
2018_MEKEPV7 Compulsory subjects of the programme 30 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE2MPROJ6 Projekt - project Z 6 0p+6s povinný předmět programu
2018_MEKEPV7 Compulsory subjects of the programme 30 povinně volitelný předmět
2018_MEKEVOL Elective subjects 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 22s L povinný předmět programu
2018_MEKEVOL Elective subjects 0 volitelný předmět
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod974240654505.html