Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vybrané kapitoly ze soudního lékařství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCVKSL1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Miloš Sokol
Přednášející:
Miloš Sokol
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je objasnit postup při konstatování úmrtí u člověka, s návrhem na provedení pitvy, určování příčiny a doby smrti. Dále budou ozřejměny procesy vedoucí k identifikaci osob, zvláště při mimořádných událostech s hromadnými zdravotnickými ztrátami. V předmětu budou rozebrány vybrané mechanismy úmrtí, s morfologickým nálezem u zemřelých osob, za přispění vybraných metod laboratorního zkoumání. S ohledem na možné uplatnění studentů u Hasičské záchranné služby ČR či Policie ČR na pozicích vyšetřovatelů nebo soudních znalců budou studenti seznámeni s povinnostmi znalce, jaké jsou možné formy získávání důkazů, s nezbytnou dokumentací a jeho odpovědností.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti z oboru soudní lékařství, zaměřené především na identifikaci osob při hromadných neštěstích a vybrané druhy poškození zdraví.

Osnova přednášek:

Podíl znalce na zajištění důkazu: základní pojmy (důkaz, důkazní prostředek, dokazování), ohledání, obecné zásady zajištění důkazů (měření, fotografie, fotogrammetrie, filmový záznam, odběr vzorků, protokol).

Struktura znaleckého posudku, etika ve znalecké činnosti, odpovědnost znalce za podaný znalecký posudek (odpovědnost trestní, odpovědnost za škodu), odstraňování vad ve znaleckém posudku.

Prohlídka zemřelých osob lékařem, druhy pitev. Posmrtné změny časné a pozdní. Určování doby smrti.

Identifikace osob, jednotlivců i při hromadných neštěstích. Spolupráce složek IZS se soudním lékařem na místě události. Disaster Victim Identification týmy.

Problematika CBRNE ze soudně lékařského hlediska.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je objasnit postup při konstatování úmrtí u člověka, s návrhem na provedení pitvy, určování příčiny a doby smrti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HIRT, Miroslav a František VOREL. Soudní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5680-6.

HIRT, Miroslav a František VOREL. Soudní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0268-6.

Doporučená literatura:

ŠÍN, Robin. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-295-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7673706.html