Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bezpečnostní aspekty globalizace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCBAG1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Marek Loužek
Přednášející:
Marek Loužek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je rozebrat bezpečnostní aspekty globalizace. Globalizace bývá definována jako dlouhodobý hospodářský, kulturní a politický proces, který prohlubuje a urychluje pohyb statků, lidí a idejí přes hranice států a kontinentů. Globalizace však není jednolitý proces. Je možno mluvit o historických vlnách jejího posilování nebo oslabování – globalizace a lokalizace. Předmět načrtne paradox globalizace, podle něhož globalizace může vyvolat politickou reakci, která ji odmítá. Prodiskutuje argumenty pro a proti globalizaci. Prozkoumá vliv technického pokroku na globalizaci. Položí otázku, zda se v globální soutěži lépe uplatní státy velké, nebo malé. Vylíčí dopad koronaviru na globalizaci. Nastíní bezpečnostní aspekty globalizace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška formou obhajoby písemné seminární práce na zadané téma.

Požadavky na studenta: základní znalosti o mezinárodních bezpečnostních vztazích, zájem o mezinárodní politiku a aktuální problémy ve světě.

Osnova přednášek:

Pojem globalizace.

Paradox globalizace.

Globalizace a její kritici.

Vliv technologické změny na globalizaci.

Globální soutěž: velké, nebo malé státy.

Dopad koronaviru na globalizaci.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je rozebrat bezpečnostní aspekty globalizace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-540-0.

LOUŽEK, Marek a Luboš SMRČKA. The European Integration Crisis: An Economic Analysis: Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2020. ISBN 978-1-5275-5982-0.

RODRIK, Dani. The Globalization Paradox: why global markets, states, and democracy can’t coexist: Oxford, Oxford University Press 2012. ISBN 978-0-19-960333-6.

SNOW, M. Donald. National security for a new era: globalization and geopolitics: New York, Pearson Longman 2007. ISBN 0-321-38393-1.

MABEE, Bryan The globalization of security: State power, security provision and legitimacy: Basingstoke, Palgrave Macmillan 2009. ISBN 978-0-230-22400-1.

SMITH, E. Michael. International security: politics, policy, prospects: London, Palgrave 2017. ISBN 978-1-137-58292-8.

Doporučená literatura:

STIGLITZ, E. Joseph. Globalization and its discontents revisited: anti-globalization in the era of Trump: London, Penguin Books 2017. ISBN 978-0-393-35516-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7673206.html