Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Detekce, stanovení a identifikace zájmových toxických látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCDTL1 ZK 10P+5S česky
Garant předmětu:
Vladimír Pitschmann
Přednášející:
Vladimír Pitschmann
Cvičící:
Vladimír Pitschmann
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se současným stavem detekce, stanovení a identifikace toxických chemických látek v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Studenti budou seznámeni se základními principy analýzy toxických chemických látek a s jejich přednostmi a nedostatky. Některé důležité metody a prostředky, s nimiž se studenti mohou ve své další odborné a vědecké práci setkat, budou prakticky předvedeny a se studenty náležitě procvičeny.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Ústní zkouška.

Požadavky na studenta: Základní znalosti o chemických vlastnostech toxických látek.

Osnova přednášek:

Úvod do problematiky – vymezení pojmů.

Základní rozdělení metod detekce, stanovení a identifikace toxických látek a jejich charakterizace.

Prostředky jednoduché analýzy toxických látek.

Rychlé a automatické prostředky analýzy toxických látek.

Přenosné polní chemické laboratoře.

Jiné technické prostředky analýzy.

Osnova cvičení:

Praktické používání vybraných prostředků jednoduché detekce toxických látek.

Praktické používání vybraných rychlých a automatických prostředků detekce toxických látek.

Praktické používání vybraných přenosných polních chemických laboratoří.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se současným stavem detekce, stanovení a identifikace toxických chemických látek v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HOLZBECHER, Záviš a Jaroslav CHURÁČEK. Analytická chemie. Praha: SNTL/ALFA, 1987.

PITSCHMANN, Vladimír. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: Manus, 2011. ISBN 978-80-86571-09-6.

HALÁMEK, Emil, Zbyněk KOBLIHA a Vladimír PITSCHMANN. Analýza bojových chemických látek. [Vyškov]: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-258-0.

Doporučená literatura:

SUN, Yin and Y. Kwok ONG. Detection Technologies for Chemical Warfare Agents and Toxic Vapors. CRC Press 2004. ISBN 978-15-667-0668-1.

PITSCHMANN, Vladimír. Analýza toxických látek detekčními trubičkami. 2., upr. vyd. Drahelčice: Econt Consulting, 2005. ISBN 80-86664-03-1.

ZOLOTOV, I︠U︡. A., V. M. IVANOV a V. G. AMELIN. Chemical test methods of analysis. New York: Elsevier, 2002. ISBN 978-04-445-0261-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7668206.html