Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kritická infrastruktura

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCKI1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Zdeněk Hon
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kritické infrastruktury z pohledu Evropské unie a České republiky s důrazem na úkoly a působnosti orgánů krizového řízení na ústřední úrovni, na objasnění procesu určování prvků kritické infranstruktury a povinnosti subjektů kritické infrastruktury, včetně zajištění ochrany jejich prvků se specifiky pro jednotlivá odvětví kritické infrastruktury.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: základní orientace v problematice kritické infrastruktury.

Osnova přednášek:

Vývoj v oblasti kritické infrastruktury v EU a ČR.

Přístupy k řešení problematiky kritické infrastruktury v podmínkách EU a ČR (Evropská referenční síť pro ochranu kritické infrastruktury a Výstražná informační síť kritické infrastruktury).

Vymezení pojmů v oblasti kritické infrastruktury.

Působnosti orgánů krizového řízení v oblasti kritické infrastruktury.

Proces určování prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury.

Subjekty kritické infrastruktury a jejich povinnosti.

Plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury.

Ochrana kritické infrastruktury v jednotlivých odvětvích.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kritické infrastruktury z pohledu Evropské unie a České republiky s důrazem na úkoly a působnosti orgánů krizového řízení na ústřední úrovni, na objasnění procesu určování prvků kritické infrastruktury a povinnosti subjektů kritické infrastruktury, včetně zajištění ochrany jejich prvků se specifiky pro jednotlivá odvětví kritické infrastruktury.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

Krizové řízení při nevojenských situacích, ochrana obyvatelstva, kritická infrastruktura. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2021. ISBN 978-80-7616-097-2.

Ochrana kritické infrastruktury. Praha: Česká asociace bezpečnostních manažerů, 2011. ISBN 978-80-260-1215-3.

KEUPP, Marcus Matthias. The Security of Critical Infrastructures, Risk, Resilience and Defense. Springer International Publishing, 2020. ISBN 978-3-030-41826-7.

GRITZALIS, Dimitris, Marianthi THEOCHARIDOU a George STERGIOPOULOS. Critical Infrastructure Security and Resilience, Theories, Methods, Tools and Technologies. Springer International Publishing, 2019. ISBN 978-3-030-00024-0.

Doporučená literatura:

HROMADA, Martin. Systém a způsob hodnocení odolnosti kritické infrastruktury. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-140-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7667806.html