Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Parametrické modelování mostů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YPMM Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Vladimír Příbramský
Přednášející:
Vladimír Příbramský
Cvičící:
Vladimír Příbramský
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů parametrického modelování a návrhu konstrukcí principem vizuálního programování. Tento přístup k navrhování získal v posledních 10 letech velkou popularitu vzhledem k podobným možnostem, které přináší klasické programování, a to však bez znalosti jakéhokoliv programovacího jazyka. Pro úspěšné absolvování předmětu není potřebná předchozí zkušenost s těmito metodami, je však velmi vhodné mít předchozí zkušenost s nějakém programem pro statiku na bázi metody konečných prvků. Vizuální skriptování je vhodné pro modelování tvarově členitých konstrukcí a dále konstrukcí, u kterých lze optimalizací tvaru a dimenzí ušetřit významné množství materiálu - mostní konstrukce jsou vhodným příkladem obojího. V předmětu si student osvojí základy tvorby parametrického modelu, automatizovanému posouzení modelované konstrukce pomocí různých softwarů na výpočet metodou konečných prvků a dále základy použití iteračních a genetických algoritmů. Probírané téma generativního návrhu je spojen s možnostmi návrhu vysoce efektivních konstrukcí velmi členitého tvaru, který může být realizován 3D tiskem betonu.

Požadavky:

Na cvičeních je kontrolována aktivní přítomnost a požadována je 80% účast. Výstupem cvičení je optimalizovaný návrh mostu napojení na řešič MKP, který bude na posledním cvičení prezentován. Modelování bude řešeno skupinou studentů (2-3) na základě vybraného konstrukčního typu mostu, který si skupina zvolí na prvním cvičení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod do parametrického modelování. Představení vizuálního skriptování.

2. Základní prutové dílce, práce s nimi v programu Rhinoceros a Grasshopper.

3. Základní plošné dílce a definice sítí, práce s nimi v programu Grasshopper.

4. Úvod do datových stromů (matic) pro efektivní správu modelu.

5. Tvorba rozšířených tvarů pro různé konstrukční řešení mostů.

6. Napojení modelu na statické FEA programy 1: SCIA Engineer

7. Napojení modelu na statické FEA programy 2: Karamba 3D

8. Napojení modelu na statické FEA programy 3: Sofistik

9. Napojení modelu na statické FEA programy 4: Sofistik 2

10. Algoritmy pro optimalizaci mostu 1: Úvod do problematiky, iterační metody

11. Algoritmy pro optimalizaci mostu 2: Genetické algoritmy

12. Napojení modelu na BIM programy, práce s cloudovými nástroji.

13. Optimalizace modelu na rychlost a kontrolovatelnost běhu. Prezentace návrhů.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7650906.html