Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Databáze 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818DTB1 KZ 2 2C česky
Vztahy:
Zápis předmětu 818DTB1 musí předcházet zápisu předmětu 818DTB2 v některém z předchozích semestrů.
Garant předmětu:
Josef Nový
Přednášející:
Josef Nový
Cvičící:
Josef Nový
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu „Databáze 1“ je seznámit studenty s principy normalizace relačních databází a jejich navrhováním. Předmět je vyučován pouze na děčínském pracovišti FJFI.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základní pojmy (data, informace, informační systém atd.), hromadné zpracování dat vs. databázový přístup. Databázový systém.

2. Databázová technologie: charakteristika dat v databázích, uživatelé DBS, funkce systému řízení báze dat.

3. Datové modely: síťový a hierarchický.

4. Datové modely: relační.

5. Datové modely: objektově orientovaný a objektově relační. Porovnání s relačním datovým modelem.

6. Konceptuální modely, dekompozice vztahu M:N, ISA hierarchie.

7. Návrh relační databáze, normalizace databázového schématu, normální formy tabulek.

8.-13. Praktické ukázky návrhů relačních databází.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Pokorný, J., Valenta, M. Databázové systémy. 2. přepracované vydání. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06696-6.

[2] Bíla, J., Král, F., Hlaváč, V. Informační technologie: databázové a znalostní systémy. Vyd. 3. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04409-4.

[3] Kroenke, D., Auer, D. J. Databáze. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4352-0.

[4] Oppel, A. J., Auer, D. J. Databáze bez předchozích znalostí: [průvodce pro samouky]. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1199-7.

[5] Hernandez, M. J. Návrh databází. Praha: Grada Publishing, 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7606806.html