Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Plánování a controlling

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126PCON KZ 5 1P+3C česky
Garant předmětu:
Lucie Brožová
Přednášející:
Lucie Brožová, Dana Čápová, Renáta Schneiderová Heralová, Jaroslava Tománková
Cvičící:
Lucie Brožová, Dana Čápová, Renáta Schneiderová Heralová, Jaroslava Tománková
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Plánování a controlling se zaměřením na projektový controlling, seznámení se s moderními nástroji a technikami manažerského rozhodování, které umožňují efektivní řízení stavební firmy a samostatné řešení úloh na reálných projektech s využitím moderních nástrojů řízení (SW pro řízení nákladů, času a zdrojů).

Požadavky:

Podkladem je projektová dokumentace stavby, zpracovaný rozpočet a kalkulace nákladů, časový plán výstavby s nároky na zdroje a návrh smlouvy o dílo

Osnova přednášek:

Jednotlivá témata jsou obsažena ve dvou jednohodinových přednáškách

1.+2. Plánování výstavbového projektu

3.+4. Controlling

5.+6. Řízení nákladů ve stavební firmě

7.+8. Řízení zdrojů ve stavební firmě

9.+10. Řízení změn ve stavební firmě

11.-13. Fakturace prací, ekonomické vyhodnocení zakázky

Osnova cvičení:

1. Sestavení pracovních týmů a definice stavebního podniku (výpočet výrobní a správní režie, zisk)

2. Kontrolní rozpočet investora, tvorba nabídky dodavatele stavby

3. Smlouva o dílo a přílohy (časový plán, nabídkový rozpočet)

4. Dokončení nabídky dodavatele stavby

5. Předvýrobní příprava - kalkulace, limitky, potřeby základních materiálů

6. Simulace realizace stavby - aktualizace časových plánů

6. Operativní plán vlastních kapacit firmy a subdodávek

7. Analýza rozsahu, cen a nákladů subdodávek, poptávky subdodávek

8. Změny oceňovacích podkladů (materiál, mzdy)

9. Řešení změn (rozpočtové dodatky staveb)

10. Stavební deník

11. Fakturace prací

12. Porovnání prostavěnosti plánované a skutečné

13. Vyhodnocení plnění plánu, závěrečná zpráva

Cíle studia:

Cílem předmětu je na konkrétních zadáních reálných projektů řešit časový, personální a nákladový controlling staveb, řešení změn, fakturace s vazbou na smlouvu o dílo.

Studijní materiály:

KUBÁLEK, T., KUBÁLKOVÁ, M., Řízení projektů v Microsoft Project. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3266-1

LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-247-4133-8.

SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R.,BROŽOVÁ, L., VITÁSEK, S., Ekonomika výstavbových projektů. Praha: Powerprint, 2018. ISBN 978-80-7568-130-0.

TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-474

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B474
místnost TH:B-474

14:00–15:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B474
místnost TH:B-474

16:00–17:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B474
místnost TH:B-474

18:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B474
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7582906.html