Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Integrita materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32TZ003 ZK 65P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Napětí a deformace v pevných látkách (elasticita a plasticita, vnitřní defekty). Tenzor napjatosti, tenzor deformace, modul pružnosti izotropních a anizotropních soustav. Měrná pevnost materiálů. Metody fraktografické analýzy. Strukturní a externí faktory lomového procesu, morfologie lomových ploch. Modifikace Griffithova energetického kritéria křehkého porušení. Fenomologie tranzitního chování, kritéria tranzitních teplot. Pellinniho (FAD) diagram analýzy porušení, jeho aplikace v jaderné energetice. Materiálové parametry hodnocení odolnosti lomu dle Irwina a Rice, metodika jejich zkoušení. Diagnostika provozní bezpečnosti strojních zařízení a konstrukcí při hodnocení přípustné velikosti defektů. Použití lomové mechaniky při únavovém a creepovém procesu. Korozní praskavost a radiační zkřehnutí. Revize dvoukritériového přístupu GE pro plastický kolaps a deformační zpevňování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Anderson, T. L.: Fracture Mechachanic, Forth Edition, Taylor and Rrancis Inc., 2017

Cambell, J.: Fracture Mechachanic : Fundamentals and Applications, Murphy and Moore Publishing, 2022

Hertzberg, R.W., Vinci, R.P., Hertzberg, J, L. : Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, Sixth Edition., Wiley, 2022

Andrews, W.R., Shih, C.F. : Thickness and Side-Groove Effects on J- and δ-Resistance Curves for A533-B Steel at 93C". www.astm.org: 426. doi:10.1520/stp35842s. Retrieved 10 May 2019.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7566806.html