Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektové řízení a marketing

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382003 KZ 3 2P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Štěpánka Uličná
Přednášející:
Štěpánka Uličná, Petr Žemlička
Cvičící:
Štěpánka Uličná, Petr Žemlička
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Tento kurz poskytuje systematické a důkladné seznámení se všemi aspekty projektového řízení. Vzhledem k tomu, že se projektové řízení uplatňuje především při řízení změn / inovací, jeho význam stále roste. Kurz podtrhuje důležitost porozumění vztahu mezi projekty a strategickými cíli organizace. Kurz také pojednává o technických, kulturních a mezilidských dovednostech nezbytných pro úspěšnou správu projektů od začátku do konce. Zdůrazňuje, že projektové řízení je profesionální disciplína s vlastními nástroji, znalostmi a dovednostmi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Ekonomické souvislosti v 21. století a význam vedení a řízení PM

Strategie, implementace strategie a řízení projektů

Metodiky pro definování strategie, obsah podnikových strategií, implementace strategie a role projektového managementu

Vedení, řízení a motivace, funkční organizace / specializované projektové týmy / maticová struktura, kulturní charakteristiky a důsledky pro organizaci projektů Definování projektu, rozsah, priority, struktura rozložení práce (WBS), odpovědnosti, komunikace

Odhad časů a nákladů projektu

Odhad shora dolů / odhad zdola nahoru / funkční body / křivka učení

Druhy nákladů

Porozumění finančním výkazům.

Vypracování plánu projektu

Řízení rizik a příležitostí

Časový plán zdrojů a časově rozložené náklady pro zajištění základní úrovně rozpočtu

Efektivní vedení v řízení projektů Požadavky a profil vedoucích

Měření pokroku a výkonu, dokončení odhadů

Agilní řízení projektů

Osnova cvičení:

Seznámení se a využití softwarové podpory řízení projektů MS Project.

Cíle studia:

Cílem předmětu je detailní představení projektového řízení v technických oborech. Studenti jsou seznamováni s terminologií, principy a metodami této manažerské specializace. Důraz je kladen na jasnost definování cíle projektu, jako i na komplexní, integrované a interdisciplinární řízení, propojující znalosti mnoha technických disciplín. Primárním účelem tohoto předmětu je nejen seznámit studenty s podstatou a předními standardy projektového řízení, ale i týmová tvorba zcela nových profesionálních kompetencí úspěšného projektového manažera. Smyslem je tedy naučit se využívat projektové řízení jako trvalý nástroj pokroku, především v oblasti strojírenství.

Studijní materiály:

A. Longman, Jim Mullin: The Rational Project Manager: A Thinking Team's Guide to Getting Work Done, ISBN-10 : 0471721468, Wiley; 1st edition (April 15, 2005)

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 6th Edition (September 22, 2017), ISBN-10:9781628251845

Rosenau.,M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2000

Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-129
Uličná Š.
Žemlička P.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
místnost KN:B-129
Uličná Š.
Žemlička P.

10:45–11:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7565506.html