Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BIM - informační modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126BIMM Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Robert Bouška, Josef Žák
Přednášející:
Robert Bouška, Vojtěch Starý, Josef Žák
Cvičící:
Robert Bouška, Vojtěch Starý, Josef Žák
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Absolventi předmětu si osvojí dovednosti a znalosti v oblasti systému pracujících s dokumenty v digitální podobě, jejich strukturou a využívání dat v rámci dokument management systémů a společných datových prostředí. Získají informace týkající se digitalizace procesů a zadávání zakázek na projekční, stavební a konzultační práce ve stavebnictví. V kontextu digitalizace si osvojí si znalosti z oblasti legislativní (kybernetický zákon a zákon o spisové službě, ZZVZ) a smluvní FIDIC, Český smluvní standard a BIM Protokol. Absolventi získají znalosti o databázových systémech, jejich architektuře a využití pro řízení stavebních projektů včetně možností výběru takových systémů z hlediska technologie, ceny a efektivity. Studenti budou seznámeni s úlohami z praxe využívající data a informační systémy k tvorbě výkazů výměr, certifiakce staveb a sledování postupu výstavby. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali podrobnější informace z oblasti informačních systémů ve stavebních podnicích, aktuálním stavu způsobu využití digitalizace a jejich možnostech ve stavebních projektech. Nabyté znalosti umožní aplikaci informačních technologií na inženýrské úlohy.

Požadavky:

absolvovaný základní BIM předmět (např. 126BIM1)

Osnova přednášek:

1. Úvod do BIM, shrnutí poznatků z předchozích předmětů, přínosy a užití

2. Dokument management systémy pro stavební projekty

3. Společné datové prostředí (CDE) a modelování procesů a jejich digitalizace (zápis v notaci BPMN)

4. Zákon o zadávání veřejných zakázek v kontextu BIM a multikriteriální hodnocení informačních systémů.

5. Kybernetický zákon a Zákon o archivnictví a spisové službě

6. FIDIC, Český smluvní standard, BIM Protokol jako příloha smlouvy

7. Požadavky odběratelů a dodavatelů na data a informace (EIR)

8. Plán realizace BIM (BEP) na stavebních projektech

9. Inženýrské úlohy s použitím digitálních modelů staveb a vazby na dokumenty v digitální podobě

10. Principy a systémy správy a údržby s použitím digitálních modelů

11. Databázové systémy a jejich využití k řízení projektů a ekonomika budování informačních systémů v podniku

12. Příklad řešení inženýrských úloh a optimalizační úlohy (výkazy výměr, certifikace staveb, dispozice a ekonomické vyhodnocení návrhu)

13. Ukázka / návštěva projektu

Osnova cvičení:

Nástroj pro modelování digitálních modelů staveb

3D tisk

VR Engine

Dynamo

Cíle studia:

Cílem studie je seznámení studentů s pokročilými aplikacemi informačních technologií ve stavebnictví.

Studijní materiály:

-Žák, J. a kol. Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard DÚR, DSP, PDPS, RDS. SFDI. 2022, dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/bim/2022-03_datovy-standard.pdf

-Klee, L., Žák, J., Jegorová, A. Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC-třetí vydání; SFDI 2022, dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/bim/2022-03_bim-protokol.pdf

-Žák, J., Kluch, L., Rybák, I., Kováčiková, M., Veselý, J. Metodika pro výběr společného datového prostředí. SFDI 2022, dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/bim/2022-03_metodika-cde.pdf

-Sacks, R., Eastman, Ch., Lee, G., Teichholz, P. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons, 2018. ISBN 978-1-1192-8753-7.

-Laberge, R. Datové sklady: agilní metody a business intelligence. 2012. ISBN: 978-8-0251-3729-1.

-ČSN EN ISO 23387. Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2021.

-ČSN EN ISO 19650-1. Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2021.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-475

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B475
místnost TH:B-475

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B475
Út
St
Čt
místnost TH:C-217

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7470206.html