Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba uživatelského rozhraní

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-TUR.21 Z,ZK 5 česky
Garant předmětu:
Jan Schmidt
Přednášející:
Jan Schmidt
Cvičící:
Jan Schmidt
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Po absolvování předmětu studenti získají základní přehled o metodách tvorby běžných uživatelských rozhraní a jejich testování. Získají zkušenost, jak řešit problémy, kdy softwarové dílo nekomunikuje optimálně s uživatelem, protože potřeby a charakteristiky uživatele nebyly při jeho vývoji zohledněny. Studenti získají přehled o metodách, které uživatele začlení do procesu vývoje software tak, aby bylo jeho uživatelské rozhraní co nejlepší.

Požadavky:

Základní znalosti o tvorbě SW systémů a jejich životním cyklu.

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BIK-TUR

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky uživatelského rozhraní.

2. Definice pojmu použitelnost, návrh soustředěný na uživatele.

3. Začlenění návrhu uživatelského rozhraní do životního cyklu software.

4. Průzkum uživatelů, etika práce s uživateli, kolaborativní návrh. Persony.

5. Průzkum kontextu, domény, úloh.

6. Metody návrhu uživatelského rozhraní, formální popis, modely.

7. Prototypování uživatelských rozhraní (papírový mock-up, softwarové nástroje).

8. Vyhodnocování uživatelských rozhraní: prediktivní a interpretativní metody.

9. Testování použitelnosti a jeho zjednodušené verze.

10. Psychologické aspekty návrhu uživatelských rozhraní.

11. Navigace a klasifikace.

12. Pravidla návrhu uživatelského rozhraní.

13. Speciální uživatelská rozhraní.

Osnova cvičení:

1. Problematika špatného návrhu. Témata projektů.

2. Prototypování s nízkou přesností. Tvorba týmů, zadání projektů.

3. Analýza příkladů webových rozhraní.

4. Rozprava o projektech.

5. Tvorba prototypu (Denim, HTML, Flash, Visual Basic,...).

6. Kognitivní a heuristický průchod. Inspekce.

7. Rozprava o projektech.

8. Tvorba metafor.

9. Percepce uživatele, práce s barvou.

10. Rozprava o projektech

11. Metody grafického návrhu

12. Prezentace semestrálních projektů.

13. Test, zápočet + odevzdávání semestrálních projektů.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu studenti získají základní přehled o metodách tvorby běžných uživatelských rozhraní a jejich testování. Získají zkušenost, jak řešit problémy, kdy softwarové dílo nekomunikuje optimálně s uživatelem, protože potřeby a charakteristiky uživatele nebyly při jeho vývoji zohledněny. Studenti získají přehled o metodách, které uživatele začlení do procesu vývoje software tak, aby bylo jeho uživatelské rozhraní co nejlepší.

Studijní materiály:

1. Sharp H., Preece J., Rogers Y. : Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (5th Edition). John Wiley & Sons, 2019. ISBN 978-1-119-54730-3.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BIK-TUR/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BIK-TUR/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7426006.html