Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistická a rozhodovací analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381118 Z,ZK 5 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět uvádí studenta do problematiky základních metod statistických a základních metod rozhodovací (operační) analýzy. Pomocí statistických metod jsou analyzovány údaje a informace, které se využívají jako podpora manažerského rozhodování. Student bude umět popisovat statistický soubor empirickými charakteristikami, naučí se pracovat s regresní a korelační analýzou párovou lineární a nelineární. Seznámí se dále s charakteristikami vybraných náhodných veličin a jejich pravděpodobnostními rozděleními jako modely.

Student se rovněž naučí používat modely rozhodovací analýzy - modely řízení zásob, simulační modely, modely hromadné obsluhy, modely obnovy a údržby, modely lineárního programování, modely kombinatorické povahy, modely návazných procesů, modely strukturní analýzy. Výuka je zaměřena na principy tvorby modelů a jejich aplikace při řešení manažerských úloh.

Požadavky:

- zpracování zadaných úloh, závěrečné přezkoušení z odpřednášených témat a předložených úloh ze cvičení

1. Statistický soubor a ukazatelé polohy,

2. Statistický soubor a ukazatelé měnlivosti

3. Regresní a korelační analýza lineární

4. Regresní a korelační analýza nelineární

5. Náhodné veličiny diskrétní

6. Náhodné veličiny spojité

7. Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení

8. Modely LP - rozšířený LP problém, různé aplikace

9. Modely řízení zásob

10. Modely hromadné obsluhy

11. Modely obnovy a údržby,

12. Strukturní modely

13. Modely simulační (Monte Carlo)

Osnova přednášek:

1. Statistický soubor a ukazatelé polohy,

2. Statistický soubor a ukazatelé měnlivosti

3. Regresní a korelační analýza lineární

4. Regresní a korelační analýza nelineární

5. Náhodné veličiny diskrétní

6. Náhodné veličiny spojité

7. Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení

8. Modely LP - rozšířený LP problém, různé aplikace

9. Modely řízení zásob

10. Modely hromadné obsluhy

11. Modely obnovy a údržby,

12. Modely síťové analýzy, Strukturní modely

13. Modely simulační (Monte Carlo)

Osnova cvičení:

1. Statistický soubor a jeho popis

2. Regresní a korelační analýza

3. Náhodné veličiny (modely)

4. Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení

5. Modely LP - různé aplikace, použití Řešitele MS Excel

6. Modely řízení zásob, modely obnovy

7. Modely hromadné obsluhy a modely simulační

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty aplikovat vybrané statistické metody při vytváření modelů rozhodovací analýzy, vytvářet simulační a optimalizační modely při řízení průmyslových podniků.

Studijní materiály:

Základní literatura:

1.Kožíšek, J.: Statistická analýza, VČVUT, Praha 2002

2.Kožíšek, J., Stieberová, B.: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2014

Další doporučená literatura:

1.Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha, 2003

2.Kožíšek, J.: Operační analýza II, VČVUT, Praha 1991

3.Picek, K.: Operační a systémová analýza I, VČVUT, Praha 1989

4.Churchman, C.W.; Ackoff, R.L.; Arnoff, E.L.: Úvod do operačního výskumu, Alfa, Bratislava 1968 Bratislava,1968

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7181506.html