Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Business Intelligence v průmyslu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381117 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Lhota
Přednášející:
Jan Lhota, Petr Žemlička
Cvičící:
Jan Lhota, Petr Žemlička
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Kurz je orientován zásadně na řešení konkrétních typických analyticko-manažerských úloh. Tomu odpovídá i způsob práce v kurzu a podmínky jeho úspěšného zakončení. Kurz je zaměřen na různé využití nástrojů SQL a Power BI, pro tvorbu virtuálních podnikových datových modelů a jejich možnou vizualizaci. Věnuje se správnému postupu tvorby a vyhodnocení různých typů dat. Klade důraz na práci s vhodně navrženým datovými modely a na jejich manažerské využití. Zaměřuje se na důslednou tvorbu datových modelů včetně výpočtů položek vhodnými metodami a postupy. Ukazuje na roli podnikových dat strojírenských podniků v jejich interakci a jejich význam pro relevantní manažerská rozhodnutí. Ukazuje, jak postupovat při tvorbě datových modelů průmyslově zaměřených podniků. Zahrnuje také tvorbu výsledných dashboard pro rozhodování manažerů různých úrovní. Při výuce se pro demonstraci důležitých poznatků a vazeb využívají připravené počítačové modely.

Požadavky:

Požadované předběžné znalosti: Základní ekonomicko-manažerské znalosti. Požadavky na studenty: Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení. Zpracování semestrální práce. Předepsaná docházka na kurz.

Osnova přednášek:

1.Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři. Úvod do databází – databázový systém a systém řízení báze dat. Role manažera a analytika. Nástroje SQL a Business Intelligence a jejich význam.

2.Metodika návrhu relačního datového modelu, E-R diagram.

3.Práce na vlastní úloze – návrh datového modelu.

4.Praktické vytvoření databáze.

5.Návrh a tvorba formulářů.

6.Základy použití jazyka SQL.

7.Základy sběru a zpracování dat za pomoci nástrojů – Power Pivot (Excel / Power BI) včetně základní tvorby modelů BI.

8.Základy výpočtů (DAX) pro možnou interpretaci informací. Rozdílnost potřeb manažerů odlišných úrovní.

9.Výpočty (DAX) a jejich využití pro podnikovou praxi.

10.Základy prezentace manažerský informací včetně manipulace s daty.

11.Úvod do problematiky reportů a dashboardů. Měření výkonnosti podniku/projektu. Určující ukazatele a jejich vypovídací schopnost – KPI.

12.Analýza výsledných informací strojírenských projektů/podniků, se zaměřením na zakázky, výnosy, náklady, produktivitu, zmetkovitost atd.

13.Závěrečná část – prezentace projektu.

Osnova cvičení:

1.Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři. Vytvoření týmů. Úvod do databází – databázový systém a systém řízení báze dat.

2.Metodika návrhu relačního datového modelu, E-R diagram.

3.Práce na vlastní úloze – návrh datového modelu.

4.Praktické vytvoření databáze.

5.Návrh a tvorba formulářů.

6.Základy použití jazyka SQL.

7.Základy sběru a zpracování dat za pomoci nástrojů – Power Pivot (Excel / Power BI) včetně základní tvorby modelů BI.

8.Základy výpočtů (DAX) pro možnou interpretaci informací a podnikovou praxi.

9.Výpočty (DAX) a jejich využití pro podnikovou praxi.

10.Základy prezentace manažerský informací včetně manipulace s daty.

11.Tvorba reportů a dashboardů. Měření výkonnosti podniku. Určující ukazatele a jejich vypovídací schopnost – tvorba KPI.

12.Analýza výsledných informací strojírenských projektů/podniků, se zaměřením na zakázky, výnosy, náklady, produktivitu, zmetkovitost, atd.

13.Závěrečná část – prezentace projektu.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty s běžnými manažerskými nástroji Structured Query Language (SQL) a Business Intelligence (BI), které jsou prakticky využitelné, a to včetně tvorby vlastních datových modelů. Jedná se o sadu metod a postupů, které jsou často zařazovány do tzv. manažerských nástrojů pro rozhodování. Účelem je ukázat, jak při běžné strojírenské podnikové praxi je možné postupovat a zejména jak interpretovat získané výsledky, a jak je využít při manažerských rozhodnutích. Posluchači budou stručně poučeni o zákonitostech těchto nástrojů v podnikové praxi. Pochopí principy aplikovaných zákonitostí v podnikových manažerských informacích a jejich prezentaci.

Studijní materiály:

(1) FEW, Stephen. Show me the numbers: designing tables and graphs to enlighten. Second edition. Burlingame: Analytics Press, [2012]. ISBN 978-0-9706019-7-1.

(2) FEW, Stephen. Information dashboard design: the effective visual communicationof data. Sebastopol: O´Reilly, 2006. ISBN 978-0596100162.

(3) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons

(4) JONES, Daniel. Power BI: a comprehensive beginner´s guide to learn the basics of power BI from A-Z. [místo vydání není známé]: Daniel Jones, [2019]. ISBN 9781705354414.

(5) TAYLOR, Ivana a Bill JELEN. Excel for Marketing Managers. Uniontown: Holy Macro! Books, 2006. ISBN 1-932802-13-4.

(6) Philip Seamark. Beginning DAX with Power BI: The SQL Pro’s Guide to Better Business Intelligence, 2018. ISBN 1484234766.

(7) Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban. BUSINESS INTELLIGENCE, ANALYTICS, AND DATA SCIENCE, 2017. ISBN 9781292220543.

(8) Ramakrishnan R'.:Database Management Systems,WCB/McGraw-Hill,1998 (EN).

(9) Korth H.F, Silberschatz,A.:Database System Concepts,McGRAW-HILL. 1996 (EN).

(10) Král, J.: Informační systémy, Science Velenity 1998, 358 str.,ISBN 80-86083-00-4 (CS).

(11) Hernandez, Michael J. Návrh databází. Přeložil Jan Bouda 1. vyd. Praha :GradaPublishing a.s.2006 (CS).

(12) Šimůnek, Milan SQL Kompletní kapesní průvodce Grada Publishing ISBN 80-7169-692-7 (CS).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:B-129
Lhota J.
Žemlička P.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
místnost KN:B-129
Lhota J.
Žemlička P.

10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7057806.html