Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Industrial Business Intelligence

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E381117 Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Jan Lhota
Přednášející:
Václav Kalina, Jan Lhota
Cvičící:
Václav Kalina, Jan Lhota
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Kurz je orientován zásadně na řešení konkrétních typických analyticko-manažerských úloh. Tomu odpovídá i způsob práce v kurzu a podmínky jeho úspěšného zakončení. Kurz je zaměřen na různé využití nástrojů Excel a Power BI, pro tvorbu virtuálních podnikových datových modelů a jejich možnou vizualizaci. Věnuje se správnému postupu tvorby a vyhodnocení různých typů dat. Klade důraz na práci s vhodně navrženým datovými modely a na jejich manažerské využití. Zaměřuje se na důslednou tvorbu datových modelů včetně výpočtů položek vhodnými metodami a postupy. Ukazuje na roli podnikových dat v jejich interakci a jejich význam pro relevantní manažerská rozhodnutí. Ukazuje, jak postupovat při tvorbě datových modelů průmyslově zaměřených podniků. Zahrnuje také tvorbu výsledných dashboard pro rozhodování manažerů různých úrovní. Při výuce se pro demonstraci důležitých poznatků a vazeb využívají připravené počítačové modely.

Požadavky:

Požadované předběžné znalosti: Základní znalosti použití nástroje Excel. Požadavky na studenty: Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení. Zpracování semestrální práce. Získání alespoň 50 % z průběžných testů. Předepsaná docházka na kurz.

Osnova přednášek:

1.Role manažera a analytika. Nástroje Business Intelligence a jejich význam.

2.Základní manažersko-analytické nástroje (metody, přístupy, techniky, postupy, sftw. podpora).

3.Popis hlavních ekonomických cílů projektů/podniků, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektů. Predikce nákladů a výnosů projektů/podniků.

4.Podnikové/projektové rozpočty a plány. Účel, struktura a postup tvorby a vyhodnocení.

5.Základy sběru a zpracování dat za pomoci nástrojů – Power Pivot (Excel / Power BI) včetně základní tvorby modelů BI.

6.Manažerská práce s rozpočty. Varianty podnikových rozpočtů. Jejich tvorba a vyhodnocování za pomoci BI.

7.Základy výpočtů (DAX) pro možnou interpretaci informací. Rozdílnost potřeb manažerů odlišných úrovní.

8.Výpočty (DAX) a jejich využití pro podnikovou praxi.

9.Základy prezentace manažerský informací včetně manipulace s daty.

10.Úvod do problematiky reportů a dashboardů. Měření výkonnosti podniku/projektu. Určující ukazatele a jejich vypovídací schopnost – KPI.

11.Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik.

12.Analýza výsledných informací strojírenských projektů/podniků, se zaměřením na zakázky, výnosy, náklady, produktivitu, zmetkovitost atd.

13.Závěrečná část – prezentace projektu.

Osnova cvičení:

1.Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři. Vytvoření týmů.

2.Úvod do tvorby podnikových modelů v MS Excel za pomoci nástrojů Monte Carlo.

3.Tvorba hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu.

4.Realizace podnikových/projektových rozpočtů a plánů. Účel, struktura a postup tvorby a vyhodnocení.

5.Základy sběru a zpracování dat za pomoci nástrojů – Power Pivot (Excel / Power BI) včetně základní tvorby modelů BI.

6.Provozní rozpočet: vytvoření provozního/projektového rozpočtu na bázi interakce činností a jejich kapacity, přiřazení zdrojů za pomoci nástrojů BI.

7.Základy výpočtů (DAX) pro možnou interpretaci informací.

8.Výpočty (DAX) a jejich využití pro podnikovou praxi.

9.Základy prezentace manažerský informací včetně manipulace s daty.

10.Tvorba reportů a dashboardů. Měření výkonnosti podniku. Určující ukazatele a jejich vypovídací schopnost – tvorba KPI.

11.Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik.

12.Analýza výsledných informací strojírenských projektů/podniků, se zaměřením na zakázky, výnosy, náklady, produktivitu, zmetkovitost, atd.

13.Závěrečná část – prezentace projektu.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty s běžnými manažerskými nástroji Business Intelligence (BI), které jsou prakticky využitelné a to včetně tvorby vlastních datových modelů. Jedná se o sadu metod a postupů, které jsou často zařazovány do tzv. nástrojů Business Intelligence. Účelem je ukázat, jak při běžné podnikové praxi je možné postupovat a zejména jak interpretovat získané výsledky, a jak je využít při manažerských rozhodnutích. Posluchači budou stručně poučeni o zákonitostech těchto nástrojů v podnikové praxi. Pochopí principy aplikovaných zákonitostí v podnikových manažerských informacích a jejich prezentaci.

Studijní materiály:

(1) FEW, Stephen. Show me the numbers: designing tables and graphs to enlighten. Second edition. Burlingame: Analytics Press, [2012]. ISBN 978-0-9706019-7-1.

(2) FEW, Stephen. Information dashboard design: the effective visual communicationof data. Sebastopol: O´Reilly, 2006. ISBN 978-0596100162.

(3) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons

(4) JONES, Daniel. Power BI: a comprehensive beginner´s guide to learn the basics of power BI from A-Z. [místo vydání není známé]: Daniel Jones, [2019]. ISBN 9781705354414.

(5) TAYLOR, Ivana a Bill JELEN. Excel for Marketing Managers. Uniontown: Holy Macro! Books, 2006. ISBN 1-932802-13-4.

(6) Philip Seamark. Beginning DAX with Power BI: The SQL Pro’s Guide to Better Business Intelligence, 2018. ISBN 1484234766.

(7) Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban. BUSINESS INTELLIGENCE, ANALYTICS, AND DATA SCIENCE, 2017. ISBN 9781292220543.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:B-234
Lhota J.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
místnost KN:B-234
Kalina V.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7053806.html