Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Strategický management podniků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38OZ006 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Jan Horejc
Přednášející:
Jan Horejc, Jan Lhota
Cvičící:
Jan Horejc, Jan Lhota
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je získání a rozvoj dovedností, nezbytných pro řízení a rozvoj lidských zdrojů průmyslových podniků. Předmět je zaměřen jak na bezprostřední vedení a řízení jednotlivců i pracovních týmu a jeho metody a nástroje, tak i na oblast plánování, získávání, rozvoje lidských zdrojů (HRM). Potřebnou součástí předmětu je orientace v literárních i elektronických zdrojích managementu lidských zdrojů. Základními probíranými tématy jsou:

- Význam lidských pro podnik, plánování lidských zdrojů a jejich rozvoje,

- Definování a rozvoj pracovních kompetencí,

- Definování zdrojů pracovníků a metod jejich získávání a výběru a adaptace pracovníků,

- Vedení a řízení lidských zdrojů a jeho nejvýznamnějších částí (pracovní komunikace, motivace, stimulace, hodnocení a odměňování pracovníků apod.),

- Řízení pracovních vztahů a pracovních kolektivů a jejich rozvoj (teambuilding).

- Rozvoji pracovníků vč. jejich vzdělávání a rozvoje podnikové kultury,

- Rozvoj členů podnikového managementu a jeho metod a nástrojů (vč. agilního managementu, talent managementu, diversity managementu apod.),

Dosavadní a další vývoj managementu lidských zdrojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná studijní literatura

- ARMSTRONG, M., TAYLOR, S.: Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. Vydání, GRADA Publishing, Praha 2015, ISBN: 978-80-247-5258-7,

- DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Řízení lidských zdrojů, C. H. Beck, Praha 2012, ISBN: 978-80-7400-347-9,

- BLANCHARD, K.: VEDENÍ NA VYŠŠÍ ÚROVNI. BLANCHARD O LEADERSHIPU A O BUDOVÁNÍ VELMI ÚSPEŠNÝCH ORGANIZACÍ. Praha, Euromedia Group (PRAGMA) 2020, ISBN: 978-80-242-6913-9,

- ŠIKÝŘ, M.: NEJLEPŠÍ PRAXE v řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing 2014, ISBN: 978-80-247-5212.-9,

- ULRICH, D., YOUNGER, J., BROCKBANK, W., ULRICH, M.: Nová éra řízení lidských zdrojů – ze servisu partnerem. Šest kompetencí pro HR budoucnosti. Praha, Grada Publishing 2014, ISBN:

Doporučená literatura

- CIALDINI, R.B.: PŘE-SVĚDČOVÁNÍ. Revoluční způsob, jak ovlivnit a přesvědčit. Jan Melvil Publishing, Praha 2016

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6904706.html