Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní řízení lidských zdrojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38OZ005 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Jan Horejc
Přednášející:
Jan Horejc, Jan Lhota
Cvičící:
Jan Horejc, Jan Lhota
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je získání a rozvoj znalosti a dovednosti studentů, nezbytných pro tvorbu, implementaci a aktualizaci strategických záměrů podniku, a to jak v obecné poloze (podniková strategie), tak v poloze dílčích strategií technického charakteru (technická strategie, investiční strategie, strategie VaV, inovační strategie, znalostní strategie apod.). Získání a rozvoj strategického myšlení a orientace v literárních i elektronických zdrojích strategického managementu. Základními probíranými tématy jsou:

- Význam strategického managementu pro podnik, hledání a vytváření konkurenceschopnosti podniku,

- Východiska strategického managementu (vize, mise, uznávané hodnoty),

- Analýza a prognóza vývoje okolí podniku, analýzy silných a slabých stránek podniku,

- Rozvoj nástrojů SWOT analýzy, tvorba možných strategických variant, jejich hodnocení a výběr optimální strategie,

- Formulace strategie a její dekompozice na dílčí strategie (předmětové x funkční),

- Možné způsoby implementace strategií (strategické plány X strategické projekty x nástroje BSC),

- Strategický controlling, hodnocení a případné změny strategie,

- Informační systém strategického managementu, znalostní podpora strategického managementu,

- Dosavadní a další vývoj strategického managementu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná studijní literatura:

----.: O strategii. 10 nejlepších příspěvků z Harward Business Review, Praha, Management Press 2018, ISBN 978-80-7261-555-1,

- COLLINS, J., PORRAS, J.I.: JAK VYBUDOVAT TRVALE ÚSPĚŠNOU FIRMU. ÚSPĚŠNÉ NÁVYKY VIZIONÁŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, Praha, Grada Publishing 2016, ISBN 978-80–247–5638–7.

- YOFFIE, D. B., CUSUMANO, M. A.:: PRINCIPY STRATEGIE. Pět nadčasových pravidel strategického vedení v podání Billa Gatese, Andyho Grovea a Steva Jobse., Praha, PRÁH 2016, ISBN 978-80-7252-627-7,

- FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S.: Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. Praha, Grada Publishing 2012,

- KAPLAN, R. S., NORTON, D.P.: BALANCED SCORECARD. Strategický systém měření výkonnosti. 5. vydání. Praha, Management Press 2007. ISBN 80–7261–177–5,

Doporučená studijní literatura:

- TETLOCK, P. E., GARDNER, D.: SUPERPROGNÓZY Umění a věda předpovídání budoucnosti. Praha, Jan MelvilPublishing 2016, ISBN: 978-80-7555-009-5,

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6904606.html