Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody manažerského rozhodování E

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126YMME Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Eduard Hromada
Přednášející:
Eduard Hromada
Cvičící:
Eduard Hromada
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, modely a metodami teorie rozhodování. Studenti budou schopni analyzovat, formulovat a řešit rozhodovací situace a problémy. V rámci předmětu se vyučuje jednokriteriální a vícekriteriální rozhodování. Stanovení kritérií, stanovení důležitosti (vah) kritérií, hodnocení variant. Výběr optimální varianty a její obhajoba. Rozhodování za jistoty, nejistoty, za rizika.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 3. přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-87865-33-0.

!ŠTĚDROŇ, B. a kol. Manažerské rozhodování v praxi. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-587-9.

!FIALA, P., ŠVECOVÁ, L. Modely a metody rozhodování: postupy, metody a nástroje. 3. přepracované vydání. Praha: Oeconomica, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-245-1981-4.

?FOTR, J., SOUČEK, I. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. 3. přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2020-8.

?GRASSEOVÁ, M. Efektivní rozhodování. 1. vydání. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0179-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6873906.html