Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Speciální betony

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
210YSB Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Reiterman
Přednášející:
Vendula Davidová, Pavel Reiterman
Cvičící:
Vendula Davidová, Pavel Reiterman
Předmět zajišťuje:
experimentální centrum
Anotace:

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti speciálních betonů a kompozitů pro specifické aplikace. Jádrem předmětu je seznámení studentů jak s technologickými aspekty výroby, zkoušení a použití speciálních betonů, tak i platného legislativního rámce pro jednotlivé typy speciálních betonů. V rámci předmětu jsou představeny i konkrétní praktické aplikace a zkušenosti.

Požadavky:

Obsah předmětu navazuje na znalosti získané v předmětu Stavební hmoty.

Osnova přednášek:

1.Úvod do speciálních betonů

2.Samozhutnitelné betony

3.Lehčené betony a kompozity

4.Vysokohodnotný beton, ultra-vysokohodnotný beton

5.Vláknobeton

6.Těžké betony

7.Žárobetony

8.Silniční a stříkaný beton

9.Vodostavebný beton

10.Beton s využitím recyklátů

11.Pohledový beton

12.Vibrolisovaný beton

13.Necementové betony a kompozity

Osnova cvičení:

V předmětu nejsou plánována cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je akcentovat specifika netradičních kompozitních materiálů, na které je možné narazit při jejich praktické aplikaci, zejména z pohledu technologie a zkušebnictví. Zároveň budou prezentovány současné trendy v oblasti technologie betonu zaměřené na snižování negativních dopadů výroby betonu na životní prostředí.

Studijní materiály:

!M. Collepardi, Moderní beton, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2008, ISBN: 978-80-87093-75-7

!Kolektiv autorů, Samozhutnitelný beton, 2008, ČBS Servis, ISBN 978-80-87158-12-8

!P.K. Mehta, P.J.M. Monteiro, Concrete: Microstructure, Properties, and Materials, Fourth Edition, McGraw-Hill Education, 2014, ISBN: 9780071797870

?P. Claisse, Transport properties of concrete - 1st edition, Woodhead Publishing, London, 2014, UK, ISBN: 9781782423065

?F. Pacheco-Torgal, S. Jalali, J. Labrincha, V.M. John, Eco-Efficient Concrete, Woodhead Publishing, London, 2014, UK, ISBN 978-0-85709-424-7

?M. Alexander, Marine Concrete Structures - 1st Edition, Woodhead Publishing, London, 2016, UK, ISBN: 9780081000847

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6873706.html