Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekotoxikologie a čištění odpadních vod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YECO Z,ZK 6 4P+1C česky
Garant předmětu:
Jana Nábělková, Jaroslav Pollert
Přednášející:
Jana Nábělková
Cvičící:
Jana Nábělková, Jaroslav Pollert
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Ekotoxikologie: základní toxikologické a ekologické pojmy teoreticky i prakticky. Skupiny látek s toxikologickým a ekotoxikologickým významem přítomných v různých složkách životního prostředí.

Požadavky:

zkouškový test, úkoly ze cvičení, protokoly ze cvičení Ekotox, povinná účast na exkurzích a vyzvaných přednáškách

Osnova přednášek:

Ekotoxikologie:

1. Základní pojmy v toxikologii a ekotoxikologii, faktory ovlivňující koncentraci škodliviny v prostředí, faktory ovlivňující účinek škodliviny, interakce škodliviny s organismem

2. Rizikové látky v prostředí obecně: dle rozdělení organické – anorganické, zdroje, použití, význam

3. VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA: Toxikologické hodnocení, testy toxicity, ekotoxicity, bioakumulace a jejich využití v praxi, hodnocení rizika, legislativa

4. Pesticidy

5. Uhlovodíky (ropné látky, PAU, PCB, dioxiny)

6. Detergenty, emerging pollutants (farmaka, mikročástice v kosmetice)

7. Plasty

8. Těžké kovy

9. Rizikové látky v ovzduší: hlavní znečišťující látky ovzduší, zdroje, opatření k omezení emisí, metody měření; Rizikové látky ve vodě: zdroje, šíření, biologická dostupnost, metody analýzy anorganických a organických látek

10. (Ne)zdravé prostředí uvnitř budov.

11. Fyzikální vlivy prostředí: elektromagnetické záření, světlo, hluk

12. VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA: Testy toxicity v praxi

Čištění odpadních vod:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Osnova cvičení:

1. Základní testy ekotoxicity

2. Analýza těžných kovů v sedimentu drobných toků

3. Analýza rtuti ve vlasech

4.

5.

6.

Cíle studia:

Seznámení se s látkami nebezpečnými pro člověka i pro jiné složky životního prostředí.

Studijní materiály:

Komínková D. (2011) Ekotoxikologie, Česká technika - nakladatelství ČVUT, ISBN 9788001040584

Krejčí V. a kol (2002) Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8

Hlavínek, P. a kol (2002) Příručka stokování a čištění. NOEL 2002, ISBN 80-86020-30-4

Anděl P. (2011) Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring. EVERNIA, 978-80-903787-9-7

Kočí V., Mocová K.(2009) Ekotoxikologie pro chemiky, Vydavatelství VŠCHT, ISBN 9788070806999

Manahan S.(2017) Environmental Chemistry, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN 9781498776936

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-784

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:B-784

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
St
místnost TH:B-784

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B784
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6862006.html