Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekotoxikologie a čištění odpadních vod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YECO Z,ZK 6 4P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Komínková D. (2011) Ekotoxikologie, Česká technika - nakladatelství ČVUT, ISBN 9788001040584

!Krejčí V. a kol (2002) Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8

!Hlavínek, P. a kol (2002) Příručka stokování a čištění. NOEL 2002, ISBN 80-86020-30-4

?Anděl P. (2011) Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring. EVERNIA, 978-80-903787-9-7

?Kočí V., Mocová K.(2009) Ekotoxikologie pro chemiky, Vydavatelství VŠCHT, ISBN 9788070806999

?Manahan S.(2017) Environmental Chemistry, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN 9781498776936

?Šrytr P. a kol. (1999) Městské inženýrství I,II Academia, ISBN 978-80-200-0663-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6862006.html