Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úprava a distribuce vody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YDUV Z,ZK 6 4P+1C česky
Garant předmětu:
Bohumil Šťastný
Přednášející:
Filip Horký, Kateřina Slavíčková, Bohumil Šťastný
Cvičící:
Filip Horký, Kateřina Slavíčková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou zásobování vodou od zdroje, přes jímání a úpravu surové vody, akumulaci a distribuci pitné vody ve spotřebišti až po její následné využití u specifických odběratelů (např. balneotechnické a potravinářské provozy). Součástí předmětu jsou také základy hydrochemie a hydrobiologie pitných vod a jejich zdrojů.

Požadavky:

nejsou žádné

Osnova přednášek:

Zdroje vody, jakost vody ve zdroji, odběrné objekty, ochranná pásma

Způsoby úpravy vody, úpravny vody, technologické procesy

Úprava povrchové vody - mechanické předčištění, preoxidace, primární dezinfekce, koagulace, čiření, rychlomísiče, vločkovací nádrže, čiřiče, flotace, filtrace, rychlofiltry, adsorpce, membránová filtrace, stabilizace, hygienické zabezpečení. Kalové hospodářství úpravny vody

Způsoby úpravy podzemní vody - odkyselování, odželezování, odmanganování, filtrace, dezinfekce

Potřeba vody - vývoj, výpočet

Čerpací stanice - doprava vody od zdroje ke spotřebiteli

Akumulace, typy, funkce, výpočet, návrh tlakových pásem

Distribuční síť - návrhové parametry a požadavky - topologie, tlak.podmínky, trubní materiály, tvarovky, armatury, výstavba a sanace vodovodů, kontrolní činnosti - průtoky, tlaky, úniky

Vodohospodářská problematika léčebného a komunálního lázeňství, dispozice a skladba léčebného a komunálního lázeňství

Voda, péče o ni a její kontrola, zásady navrhování a výstavby, teorie a technologie regenerace bazénových vod

Aplikace doplňkových zařízení a atrakce

Ekonomika - úspory při navrhování a provozu, legislativa

Hydrobiologie podzemních vod a vodárenská hydrobiologie

Hydrochemie pitných vod

Osnova cvičení:

Výpočet potřeby vody.

Návrh čerpadla.

návrh vodojemu.

Návrh distribuční sítě.

Návrh vločkovací nádrže

Návrh rychlofiltru

Cíle studia:

Seznámení se s problematikou zdrojů pitné vody, její úpravou a distribucí včetně aplikace vodárenských procesů ve specializovaných úpravnách různých odvětví jako je například problematika léčebného a komunálního lázeňství.

Studijní materiály:

[1] Slavíčková K, Slavíček M..: Vodní hospodářství 1 : Úprava a čištění vody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2013

[2] Nábělková J., Nekovářová, J.: Chemie - Chemie životního prostředí. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010.

[3]Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2010

Kriš J.: Úprava vody Vydavatelství Západoslovenské tlačiarně, Skalica 2018

[5] ČSN EN ISO 14414:Energetické hodnocení systému čerpadla, 2015

[6] ČSN 755301: Vodárenské a čerpací stanice, 2014.

[7] Perkins P.: Swimming pool - design and construction, 4th edition, 2007

[8] Guidelines for the design and construction of swimming pools in remote areas, Biotext Pty Ltd, 2011

[9] Brant M., et al.: Twort’s Water Supply, Elsevier Science & Technology, 2016

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-779

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B779
místnost TH:B-779

16:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B779

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6861806.html