Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Provozní postupy ATC

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1PA KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Praktická cvičení na simulátoru ATC s následovným zaměřením - seznámení se s prostředím simulace, získaní základních návyků, postupy identifikace letadel, vektorování, změny hladin, ATC povolení, využívaní RNAV bodů. Praktická cvičení zaměřené na základ vektorování, včasnou aplikaci vertikálních rozestupů, předávaní zprávy EST a REV. Praktická cvičení v APPROACH prostoru, cvičení postupů řízení příletů a odletů, řešení konfliktů.

Požadavky:

Pro ukončení předmětu je nutná aktivní účast na cvičeních, zvyšování svých znalostí, docházka, dva písemné testy teoretických vedomostí a záverečné přezkoušení praktickych dovedností.

Osnova přednášek:

První skupina cvičení:

1)Vstupní teorie + democvičení RLP100- studenti formou přednášky dostanou úvodní briefing, kde se stanoví pravidla, objasní postupy a předvede praktická ukázka výstupu.

2)Cvičení SQUARE - Studenti se učí pracovat se simulátorem Eurocontrol ESCAPE Light, osvojí si základy přehledového řízení a učí se vektorování dle pokynů

3)Cvičení MAZE - Studenti musí udržet letadla ve stanoveném koridoru za pomoci vektorování. Přidává se vyplňování papírových letových proužků včetně řazení v postupové tabuli, identifikace cílů, ověřování hladin dle módu C, plánování změny hladin a tím i zajišťování vertikálního rozstupu a verbální koordinace se stanovištěmi ATS.

Druhá skupina:

4)Cvičení RLP101 - Odlétávající provoz. Cvičení je zasazeno do fiktivního prostredí stanoviště APP a obsahuje pouze odlétávající provoz z letiště (LKAA). Student poznává systém odletových tratí, výstupních bodů, standardní koordinační postupy a aplikuje dosavadní naučené znalosti.

5)Cvičení RLP102 - Odlétávající provoz + provoz přelétající prostorem zodpovednosti. V principu stejné cvičení jako RLP101, ale přidají se letadla se změnou pravidel letu, lety přes prostor, a lety z/na letište pod, nebo v blízkosti TMA, které mohou ovlivňovat provoz v odletovém sektoru letiště.

6)Cvičení RLP201 - Přilétající provoz - Postupy pro přilétající provoz, standardní koordinační postupy, učení se vektorování pro přiblížení a včasné napřímení letů pro optimalizaci trajektorie.

7)Cvičení RLP202 - Přilétající provoz + provoz přelétající prostorem zodpovednosti - vymezení kritických míst kde se křižují odletové/příletové tratě a lety z/na letiště pod TMA. Studenti si osvojí i českou frazeologíi, lety VFR v prostoru třídy C a nástroje pro operativní snížení zátěže.

Třetí skupina:

8)Cvičení RLP301 - Komplexní cvičení - Smíšený provoz se situacemi z reálného prostředí. Aplikace všech dosavadních zkušeností v provozu odlétajících, přilétajících a prolétajících letadel. Studenti začnou pracovat se systémem stripless, elektronickou koordinací, vyzkouší si postupy pro vizuální přiblížení a základy řízení dopředné rychlosti.

9)Cvičení RLP302 - Opakovací cvičení s narůstající zátěží. Očekává se aplikace teoretických i praktických vědomostí.

10)Cvičení RLP303 - Nestandardní provozní podmínky. Během cvičení se studenti setkají se situacemi, které je budou dostávat pod tlak. V cvičení se opět používají papírové letové proužky. Cílem cvičení není řídit provoz bezchybne, ale udržet si přehled za každých okolností a snažit se minimalizovat dopady tlaku na provoz.

11)Cvičení RLP304 - Maximální provozní zátěž. Studenti si vyzkouší své limity se systémem stripless s velkým počtem letadel. Přidává se pomůcka v podobě Downlink systému.

12)Cvičení RLP305 - Komplexní cvičení zaměřeno na noční provoz a omezení s tím související. Studenti učí přizpůsobovat své návyky provozním omezením.

13)Cvičení RLP306 - Komplexní provoz se střídáním se během cvičení. Studenti si vyzkouší předávání provozních informací a musí se adaptovat na styl řízení někoho jiného.

14)Cvičení RLP307 - Závěrečné cvičení - Student musí ukázat, ze pochopil teoretickou i praktickou část nauky, umí je adekvátně aplikovat a dokáže se přizpůsobit provozním situacím.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pomocí praktických cvičení na simulátoru ATC zprostředkovat studentům celkový obraz systému ATM, který zahrnuje pochopení infrastruktury, ale taktéž detailní znalost procesů spojených se samotným provozováním řízení letového provozu. Konkrétně se jedná o základy komunikace a frazeologie, koordinační postupy a samotné postupy ŘLP.

Studijní materiály:

Předpisy řadu L a poddružené dokumenty ICAO, Eurocontrol Training Centre Documents, Letové postupy a provoz letadel, Prezentace

Poznámka:

(5/2022 - změna LS na ZS)

Další informace:
https://uld.fd.cvut.cz/index.php/projekty/cns-atm-technologie-a-provozni-postupy/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6852206.html