Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provoz leteckého dopravce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PLDO Z,ZK 5 3P+1C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Poslání a význam letecké dopravy. Legislativa. Letecké společnosti. Strategie LS. Výkony v LD. Nákladová struktura. Řízení paliva. Cargo. Jakost a kvalita. Údržba letadel (organizace) a ekonomika provozu letadel. Pozemní služby. Revenue management. Životní prostředí.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti provozu leteckého dopravce v soustavě letecké dopravy, seznámit se s organizací civilního letectví a poskytnout prohloubené odborné znalosti celé šíře problematiky leteckého provozu, potřebné pro výkon funkcí v řízení letecké dopravy.

Studijní materiály:

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012, Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, IATA standards - AHM & IGOM; SSIM, Žihla, Z.: Provoz a řízení letecké dopravy II., Pardubice, 2003, ISBN 80-7194-521-8, Kolesár J., Hanák P., Socha V.: Letecká doprava osob a batožín, ČVUT Praha 2020, ISBN 978-80-01-06629-4

Poznámka:

(náhrada za 21PLD v AR 21/22 u oboru PL PRE i KOMBI)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6851906.html