Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Game Theory and Optimal Decision-Making

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11TER-E ZK 2 2P+0C+8B anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Teorie rozhodování, teorie užitku. Hry v explicitním tvaru, zpětná indukce. Hry v normálním tvaru, rovnovážné strategie. Hry s nekonečnými množinami strategií, dvojmaticové hry. Antagonistický konflikt, teorie maticových her. Opakované hry, evoluční teorie her. Kooperativní hry dvou hráčů s nepřenosnou výhrou. Kooperativní hry s přenosnou výhrou (imputace, jádro, Shapleyho hodnota, nukleolus). Aplikace teorie her s důrazem na ekonomii a dopravu.

Požadavky:

Základy lineární algebry (matice), základy matematické analýzy (funkce, derivace), základy středoškolské matematiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základních pojmů teorie her, ovládnutí metod řešení různých typů her (hry v explicitním a normálním tvaru, opakované hry, kooperativní hry), znalost vybraných aplikací teorie her.

Studijní materiály:

Bierman, H.; Fernandez, L.: Game Theory with Economic Applications. Addison-Wesley, 1993.

Hykšová, M.: Teorie her. FD ČVUT, Praha, 2008.

Maňas, M.: Teorie her a její aplikace. SNTL, Praha, 1991.

Mareš, M.: Principy strategického chování. Karolinum, Praha, 2003.

Morris, P.: Introduction to Game Theory. Springer-Verlag, 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6851406.html