Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Designing Roads, Highways and Motorways

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PPOK-E KZ 3 1P+2C+10B anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Definice, dělení, vlastnictví, údržba, správa a rámcová kategorizace pozemních komunikací. Směrový oblouk, přechodnice, klopení vozovky. Trasa pozemní komunikace v extravilánu. Rozhled pro zastavení a rozhledové trojúhelníky. Těleso pozemní komunikace – tvary a rozměry, spodní a vrchní stavba. Odvodnění a součásti pozemních komunikací. Bezpečnostní zařízení. Křižovatky - úrovňové neřízené, okružní, řízené, mimoúrovňové.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit posluchače projektování pozemních komunikací v extravilánu i intravilánu a křižovatek včetně samostatného zpracování projektu.

Studijní materiály:

Kočárková D., Kocourek J., Jacura M.: Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT, 2009. 126 s., 20 s. příl. ISBN 978-80-01-04233-5.

Slabý P., Uhlík M., Havlíček T.: Dopravní inženýrství I. 2. přeprac. vyd. V Praze: ČVUT, 2011. 107 s. ISBN 978-80-01-04856-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6848106.html