Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFVMTPR Z 3 1P+1S česky
Garant předmětu:
Jaroslav Průcha
Přednášející:
Jaroslav Průcha, Aleš Příhoda
Cvičící:
Aleš Příhoda
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Důraz je kladen na vysvětlení principů tohoto typu terapie i na uplatnění konkrétních rehabilitačních systémů v klinické praxi. Student tak získá potřebné znalosti, aby správně indikoval vhodné technické prostředky v odpovídajících diagnozách a mohl tak doplnit manuální terapii vhodnou indikací technických prostředků. Zároveň však bude upozorněn i na možné kontraindikace a omezení této formy léčby. Tyto poznatky bude moci využívat jak v rámci klinické praxe v rehabilitačních a doléčovacích ústavech, tak i v ambulantní praxi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní pohovor.

Požadavky na studenty: zpracování zadaného tématu formou seminární práce.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Historie a aplikace virtuální reality a rozšířené reality v rehabilitaci.

3.–4. týden Principy a technické prostředky interakce s virtuální realitou.

5.–6. týden Robotické exoskelety v terapii pacientů s poruchami chůze.

7.–8. týden Technické prostředky v diagnostice poruch hybnosti horních končetin.

9.–10. týden Současný vývoj zavádění technických prostředků v České republice.

11.–12. týden Výzkum a moderní trendy v diagnostické aplikaci technických prostředků.

13.–14. týden Výzkum a moderní trendy v terapeutické aplikaci virtuální reality.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1.–2. týden Využití vizuální zpětné vazby v terapii pacientů s poruchou rovnováhy.

3.–4. týden Terapie poruch hybnosti horních končetin s vizuální zpětnou vazbou.

5.–6. týden Terapie poruch kognitivních funkcí s využitím technických prostředků.

7.–8. týden Monitoring pacientů při terapii v domácím prostředí.

9.–10. týden Kinematická analýza pohybu u pacientů s motorickým deficitem.

11.–12. týden Diagnostika s využitím stabilometerie a plantografie.

13.–14. týden Přehled zahraničních klinických studií zaměřených na technické prostředky v rehabilitaci.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů s možnostmi diagnostiky a terapie s využitím technických prostředků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•STŘEDA, Leoš a Karel HÁNA. EHealth a telemedicína: učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3.

•JANURA, Miroslav a František ZAHÁLKA. Kinematická analýza pohybu člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0930-5.

Doporučená literatura:

•LIPPERT-GRÜNER, Marcela. Neurorehabilitace. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-317-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KL:K-233
Průcha J.
Příhoda A.

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-233
Příhoda A.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6802706.html