Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metodologie výzkumné práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFRM Z 2 1P anglicky
Garant předmětu:
Václav Navrátil
Přednášející:
Václav Navrátil
Cvičící:
Václav Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Přehled vědecké metodologie používané ve výzkumu s důrazem na správnou citační etiku, využití elektronických zdrojů, databází a citačních rejstříků. Pozornost bude věnována nejen kvalitě samotného výzkumu,ale především jeho formě. Se studenty bude diskutováno využití nástrojů pro odhalování plagiátorství.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Ústní zkouška

Požadavky na studenta:Recenze a prezentace vědecké literatury.

Osnova přednášek:

1. téma - Styly bibliografických citací.

2. téma - Citační etika.

3. téma - Elektronické informační zdroje.

4. téma - Forma a obsah: Struktura, formátování, tok textu & typografie.

5. téma - Diplomová práce a nástroje pro odhalování plagiátů.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Přehled vědecké metodologie používané ve výzkumu s důrazem na správnou citační etiku, využití elektronických zdrojů, databází a citačních rejstříků. Pozornost bude věnována nejen kvalitě samotného výzkumu,ale především jeho formě.

Studijní materiály:

•TUCKMAN, Bruce W. a Brian E. HARPER. Conducting educational research. 6th ed. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. ISBN 978-1-4422-0964-0.

•MISHRA, Shanti B. and Shanti ALOK. Handbook of Research Methodology, Educreation, 2017. ISBN 978-1-5457-0340-3.

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

•LIŠKA, Václav. Doctorandus: průvodce budoucích Ph.D. Praha: Professional Publishing, c2004. ISBN 80-86419-60-6.

•ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

•HUŠÁK, Václav. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1736-3.

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

•VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1365-9.

Poznámka:

výuka probíhá v aj

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-332
Navrátil V.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6802606.html