Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Psychologie a psychoterapie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFPPT ZK 2 1P česky
Garant předmětu:
Ludmila Čírtková
Přednášející:
Pavel Harsa
Cvičící:
Pavel Harsa
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Psychologie a psychoterapie“ navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie. Předmět poskytuje stručný vhled do problematiky zdravotnické psychologie a zdravotnické psychoterapie, včetně hodných forem komunikace s pacienty. Studem by měl být schopen porozumět základním principům psychologické péče ve zdravotnictví, orientovat se v základních psychodiagnostických metodách a orientovat se v základních psychoterapeutických směrech a jejich využití ve zdravotnické praxi, včetně dodržování etického kodexu.

Požadavky:

Zkouška: proběhne testem s následným ústním dotazováním k jednotlivým odpovědím.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. Úvod to problematiky zdravotnické psychologie

2. Psychodiagnostika

3. Psychoterapie

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem studie je seznámit studenty se základy zdravotnické psychologické a psychoterapeutické péče, aby byli schopni tyto znalosti a dovednosti přiměřeným způsobem v klinické praxi.

Studijní materiály:

DUŠEK, L. a kol. (2010): Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada, 632 s. ISBN 978-80-247-1620-6.

FERJENČÍK, J. (2000): Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. 255 s., ISBN 80-7178-367-6.

HARSA, P. (2012): Psychologické vyšetřovací metody. In: Raboch, J., Pavlovský, P. Psychiatrie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 10 s. ISBN 978-80-246-1985-9.

HARSA, P., ŽUKOV, I., CSÉMY, L. Možnosti posuzování agresivity pomocí osobnostních dotazníků. Česká a slovenská psychiatrie 2008; 104 (8): 405-411. ISNS 1212-0383.

HARSA, P., ŽUKOV, I., CSÉMY, L. Možnosti posuzování agresivity pomocí projektivních testů u psychiatrických pacientů. Česká a slovenská psychiatrie 2009; 105 (1): 720-726. ISNS 1212-0383.

KRATOCHVÍL, S. (2020): Základy psychoterapie. Praha: Portál, 392 s. ISBN 80-7178-179-7.

HORT, V., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ, E. (2000): Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Grada, s. 492, ISBN 80-7178-472-9.

PŘÍHODOVÁ, T. V čem spočívá práce klinického psychologa? Psychiatrie 2020; 24 (4): 170-174. ISNS 1211-7559.

PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. a kol. (2011): Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2.

PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. a kol. (2014): Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada, 519 s. ISBN 978-80-247-5471-0.

PRAŠKO, J. (2003): Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 359 s. ISBN 80-7178-737-X.

SMOLÍK, P. (1996): Duševní a behaviorální poruchy – průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. Praha: Maxdorf, 504 s. ISBN 80-85800-33-0.

SVOBODA, M. (2013): Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál, 487 s. ISBN78- 80-262-0663-6.

ŠIMEK, J. (2015): Lékařská etika. Praha: Grada, 222 s. ISBN 978-80-247-5306.

VÁCHA, M. a kol. (2012): Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál, 302 s. ISBN 978-80-7367-780-0.

VYMĚTAL, J. (2003): Lékařská psychologie. Praha: Portál, 398 s. ISBN 80-7178-740-X.

WEISS, P. a kol. (2011): Etické otázky v psychologii. Praha: Portál, 349 s. ISBN 978-80-7367-845-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 1.LF UK VFN
Harsa P.
09:00–13:50
(přednášková par. 1)
LF UK
1.LF UK VFN
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6802106.html