Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Principy Vojtovy metody a využití vývojové kineziologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFPVMVK Z,ZK 3 1P+2C česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PMFPVMVK je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMFKIPA1

Garant předmětu:
Tomáš Nedělka
Přednášející:
Tomáš Nedělka
Cvičící:
Dita Hamouzová, Tomáš Nedělka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cvičení jsou zaměřena na teoretické i praktické procvičování diagnostiky psychomotorického vývoje v dětském věku. Praktické ukázky cvičení dle Vojtovy metody u dětí i dospělých, testování i terapie dle DNS.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: kombinovaná forma.

Požadavky na studenty: zpracování seminární práce na zadané téma a její prezentace, zvládnutí přednášené problematiky v rozsahu stanovených požadavků v souladu s náplní jednotlivých přednášek a praktických cvičení.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Úvod do reflexní lokomoce. Základy vývojové diagnostiky od narození do 3. měsíce života (psychomotorický vývoj, polohové reakce a primitivní reflexologie).

3.–4. týden Reflexní otáčení I (přesné zapojení a aktivace svalů). Základy vývojové diagnostiky u kojence ve 2. trimenonu (psychomotorický vývoj, polohové reakce a primitivní reflexologie).

5.–6. týden Reflexní otáčení II (přesné zapojení a aktivace svalů). Základy vývojové diagnostiky u kojence ve 3. trimenonu (psychomotorický vývoj, polohové reakce a primitivní reflexologie).

7.–8. týden Reflexní plazení (přesné zapojení a aktivace svalů). Základy vývojové diagnostiky u kojence ve 4. trimenonu (psychomotorický vývoj, polohové reakce a primitivní reflexologie).

9.–10. týden Rozdílné přístupy v reflexní terapii, opakování.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvod do reflexní lokomoce. Základy vývojové diagnostiky od narození do 3. měsíce života (psychomotorický vývoj, polohové reakce a primitivní reflexologie). Praktické procvičení vývojové diagnostiky od narození do 3. měsíce života (psychomotorický vývoj, polohové reakce a primitivní reflexologie).

2. týden Praktické procvičení - RO I (přesné zapojení a aktivace svalů). Praktické procvičení vývojové diagnostiky od narození do 3. měsíce života (psychomotorický vývoj, polohové reakce a primitivní reflexologie).

3. týden Praktické procvičení - RO II (přesné zapojení a aktivace svalů). Praktické procvičení vývojové diagnostiky u kojence ve 2. trimenonu (psychomotorický vývoj, polohové reakce a primitivní reflexologie).

4.-5. týden Praktické procvičení - RO I i II (odlišnosti u dospělých pacientů). Praktické procvičení vývojové diagnostiky u kojence ve 3. trimenonu (psychomotorický vývoj, polohové reakce a primitivní reflexologie).

6. týden Praktické procvičení - RP standard, první pozice (přesné zapojení a aktivace svalů).

7. týden Praktické procvičení vývojové diagnostiky u kojence ve 4 trimenonu (psychomotorický vývoj, polohové reakce primitivní reflexologie).

8. týden Praktické ukázky - diagnostické testy DNS

9. týden Prezentace studentů -seminární práce

10. týden Procvičování s ukázkami pacientů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podrobně seznámit posluchače s vývojovou kineziologií a metodami využívajícími principy vývojové kineziologie (Vojtova reflexní terapie, DNS dle Koláře, ACT, principy metody Roswithy Brunkow).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VOJTA, Václav. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku: Včasná diagnóza a terapie. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-8542498-3.

•VOJTA, Václav a Annegret PETERS. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2710-3.

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-726-2657-1.

Doporučená literatura:

•KRAUS, Josef. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-2471018-8.

•MAREŠOVÁ, Eva, Pavla JOUDOVÁ a Stanislav SEVERA. Dětská mozková obrna: možnosti a hranice včasné diagnostiky a terapie. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-726-2703-5.

•ORTH, Heidi. Dítě ve Vojtově terapii: příručka pro praxi. 2., upr. vyd. České Budějovice: Kopp, 2012. ISBN 978-80-7232-431-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-111
Nedělka T.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-208
Hamouzová D.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6801806.html