Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Týmový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFTP Z 2 2S česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Aleš Příhoda
Cvičící:
Leoš Navrátil, Aleš Příhoda
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Navržená témata budou vybrána tak, aby byla přínosná, aktuální a navzájem se ve skupině doplňovala. Studenti je budou rozpracovávat postupně tak, aby využívali zkušenosti z výuky a odborné praxe, a vytvářeli si obecná východiska pro diplomové práce. Cílem je prohloubení znalostí studentů a seznámení se základy klinického výzkumu. Projekty budou zakončeny společnými vystoupeními, s následnou diskusí a analýzou jednotlivých prací. V rámci předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů. Předmět je koncipován tak, aby si studenti mohli vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní obhajoba vypracovaného projektu.

Požadavky na studenta: vypracování příslušného týmového projektu a odevzdání písemné dokumentace.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Nejsou

Cíle studia:

Týmový projekt představuje společně řízenou a prováděnou diferencovanou samostatnou práci studentů především na témata robotické rehabilitace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

•NAVRÁTIL, Leoš, ed. Fyzikální léčebné metody pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0478-9.

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

•ŠVESTKOVÁ, Olga, Yvona ANGEROVÁ, Rastislav DRUGA, Jan PFEIFFER a Jiří VOTAVA. Rehabilitace motoriky člověka: fyziologie a léčebné postupy. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0084-2.

•VÁLKOVÁ, Lenka. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5571-7.

Doporučená literatura:

•HUŠÁK, Václav. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1736-3.

•VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1365-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-232
Navrátil L.
Příhoda A.

14:00–15:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6799506.html