Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Principy roboticky asistované terapie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFPRAT Z,ZK 3 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Průcha
Přednášející:
Jaroslav Průcha, Aleš Příhoda
Cvičící:
Aleš Příhoda
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka v rámci předmětu podrobně seznámí posluchače s prostředky moderní rehabilitace, robotickými rehabilitačními zařízeními, konstrukcí robotických systémů, terapeutickým využitím těchto systémů, metod testování pacientů pro stanovení vhodnosti použití specifického robotického systému a vyhodnocení terapeutického přínosu roboticky asistované terapie.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: předvedení praktických dovedností při obsluze robotických systémů.

Požadavky na studenty: zpracování seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Stav roboticky asistované rehabilitace ve světě a ČR.

2. týden Evidence Base Medicine (EBM) a její postavení v roboticky asistované rehabilitaci.

3. týden Teorie učení implicitní, explicitní model a jejich aplikace v roboticky asistované rehabilitaci.

4. týden Přínos a možnosti aplikace roboticky asistované rehabilitace v klinickém prostředí.

5. týden Robotické systémy pro nácvik lokomoce a stability trupu.

6. týden Robotické systémy s integrovanou funkční elektrickou stimulací.

7. týden Robotické systémy pro rehabilitaci ruky a horní končetiny.

8. týden Senzorické systémy pro terapii ruky a horní končetiny.

9. týden Funkční hodnocení a měření výkonu pacienta.

10. týden Analýza dat pacienta z databáze robotického systému.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Bezpečnost práce s robotickými systémy.

2. týden Seznámení se s robotickými systémy v Laboratoři robotické rehabilitace.

3. týden Úvod do klinického rozhodování pro aplikaci specifického robotického systému.

4.–5. týden Práce s robotickými a senzorickými přístroji pro terapii ruky a horní končetiny (Gloreha, ReoGo, MediTutor, Handtutor).

6.–7. týden Práce s robotickými a senzorickými systémy pro lokomoční terapii a trénink stability trupu (ReoAmbulator, 3D Tutor, Rehagait).

8. týden Práce s robotickými systémy pro trénink stability trupu a vertikalizaci pacientů (Anymov, Erigo)

9.–10. týden Práce s analýzou dat pacienta z databáze robotického systému.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podrobně seznámit posluchače s prostředky moderní rehabilitace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KLEIM, J. A., JONES, T.A. Principles of experience dependent neural plasticity: Implications for rehabilitation after brain damage Supplement. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2008, 51(1):S225-S239. ISSN 1092-4388.

•MUŽÍK, Jan, ed. Aplikace biomedicínského inženýrství v rehabilitačním lékařství: sborník konference Pokroky v biomedicínském inženýrství 2013. V Praze: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05453-6.

•TEASELL, Robert a Norhayati HUSSEIN. Brain reorganization, recovery and organized care. Stroke Rehabilitation Clinician Handbook. 2016, 34 s.

•FOLEY, Norine et al. Upper extremity interventions. Evidence based review of stroke rehabilitation. 2016. Dostupné z http://www.ebrsr.com/.

•MILLER, S. et al. VA/DOD Clinical practice guidelines 2010 for the management of stroke rehabilitation upper extremity – Department of veterans affairs and department of defense. 2010.

Doporučená literatura:

•ALBERT, C.L. et al. Robot-assisted therapy for long-term upper-limb impairment after stroke. New England Journal of Medicine. 2010, 362:1772-1783. ISSN 0028-4793.

•WAGNER, T.H. et al. An economic analysis of robot-assisted therapy for long-term upper-limb impairment after stroke. Stroke. 2011, 42(9):2630-2632. ISSN 0039-2499.

•BOSECKER, C., DIPIETRO, L., VOLPE, B., KREBS, H.L. Kinematic robot-based evaluation scales and clinical counterparts to measure upper limb motor performance in patients with chronic stroke. Neurorehabilitation Neural Repair. 2010, 24(1):62-69. ISSN 1545-9683.

•VOLPE, B.T., KREBS, H.I., HOGAN, N., EDELSTEIN, O.L., DIELS, C AND AISEN, M. A Novel Approach to Stroke Rehabilitation Robot-Assisted Sensorimotor Stimulation. Neurology. 2000, 54:1938-1944. ISSN 0028-3878.

•FASOLI, S. E., FRAGALA-PINKHAM, M., HUGHES, R., HOGAN, N., KREBS, H.I., STEIN, J. Upper limb robotic therapy for children with hemiplegia. American Journal of Rehabilitation. 2008, 87(11):929-936. ISSN 0894-9115.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-109
Příhoda A.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. robotické rehabilitace
místnost KL:K-233
Průcha J.
Příhoda A.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-109
Příhoda A.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. robotické rehabilitace

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6798906.html