Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální principy robotické rehabilitace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFFPRR ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Jaroslav Průcha
Přednášející:
Jaroslav Průcha, Aleš Příhoda
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznámení se základními znalostmi z fyzikálně-biomedicínského pojetí robotické rehabilitace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: zpracování seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Restituce motorických funkcí.

2.–3. týden Současná řešení přístrojů pro robotickou rehabilitaci.

4.–5. týden Směry vývoje fyzikálních principů robotické rehabilitace, umělá inteligence.

6. týden Restituce motorických funkcí na bázi neuroplasticity v pseudochabém stádiu.

7.–8. týden Restituce motorických funkcí na bázi neuroplasticity ve spastickém stádiu.

9. týden Restituce motorických funkcí na bázi neuroplasticity u chronických pacientů.

10. týden Terminologie, definice a rozdělení pokročilých rehabilitačních technologií.

11. týden Hlavní skupiny algoritmů řízení robotické rehabilitace.

12. týden Technické principy a algoritmy řízení robotické chůze.

13. týden Robotická rehabilitace a medicína založená na důkazech.

14. týden Přednosti a úskalí robotické rehabilitace.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je předání základních znalostí z fyzikálně-biomedicínského pojetí robotické rehabilitace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

• NAVRÁTIL, Leoš a Aleš PŘÍHODA. Robotická rehabilitace. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-0665-3.

Doporučená literatura:

• DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0.

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-726-2657-1.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-2472-899-5.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-661-7.

•ZEMAN, Marek. Základy fyzikální terapie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2013. ISBN 978-80-7394-403-2.

•CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-341-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-233
Průcha J.
Příhoda A.

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-234
Průcha J.
Příhoda A.

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6798306.html