Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Neurologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFNEU Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Nedělka
Přednášející:
Tomáš Nedělka
Cvičící:
Tomáš Nedělka, Michaela Prokešová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Rozšíření znalostí studentů v problematice neurologických onemocnění s důrazem na uplatnění fyzioterapeutických postupů v terapii onemocnění CNS, periferního nervstva a autonomního nervového systému. Specifickou součástí předmětu bude i aplikace robotických technologií v terapii spasticity a chabých paréz.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: účast na cvičeních, odevzdání úloh ze cvičení.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Centrální nervový systém, anatomie, klinické vyšetření u centrálních paréz, diferenciální diagnostika a terapie.

2. týden Periferní nervový systém, anatomie, klinické vyšetření periferních lézí, diferenciální diagnostika a terapie.

3. týden Autonomní nervový systém, anatomie, funkční diagnostika, dysautonomní stavy.

4. týden Poruchy funkce mozečku, klinické vyšetření a diferenciální diagnostika. Posturografická analýza. Možnosti terapie cerebellárních poruch se zaměřením na rehabilitační postupy.

5. týden Léze mozkového kmene, alternující hemiparézy, neurogenní poruchy dýchání. Diferenciální diagnostika a terapie.

6. týden Neurodegenerativní onemocnění CNS a motorického neuronu.

7. týden Postižení nervosvalového přenosu. Diagnostika a terapie myopatií.

8. týden Elektrofyziologické metody v neurologii. Základy elektromyografie a vyšetření evokovaných potenciálů.

9.–10. týden Cévní mozkové příhody. Možnosti fyzioterapie v léčbě CMP včetně využití principu robotické rehabilitace.

11. týden Zánětlivé postižení CNS a periferních nervů. Epilepsie.

12. týden Neuroimunologie a její poruchy. Roztroušená skleróza.

13. týden Neurotraumatologie. Diagnostika traumat CNS a periferních nervů, terapie a prevence. Role fyzioterapie a ergoterapie v léčbě i sekundární prevenci neurotraumatologie.

14. týden Robotické asistivní systémy v léčbě neurologických poruch.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Klinické vyšetření v neurologii. Diagnostika centrálních a periferních paréz.

3.–4. týden Diagnostika a terapie poruch rovnovážných funkcí a mozečku.

5.–6. týden EMG a evokované potenciály. Zobrazovací metody a komplement v neurologii vč. likvorologie.

7.–8. týden Cévní mozková příhoda. Management pacienta na akutním neurologickém lůžku. Úloha časné rehabilitace.

9.–10. týden Onemocnění bazálních ganglií. Role fyzioterapie v terapii Parkinsonovy nemoci.

11.–12. týden Polyneuropatie.

13.–14. týden Záchvatová onemocnění. Diagnostika a terapie.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšíření znalostí studentů v problematice neurologických onemocnění s důrazem na uplatnění fyzioterapeutických postupů v terapii těchto onemocnění.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•AMBLER, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Vyd. 2. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-157-4.

•AMBLER, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.

•KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-726-2657-1.

Doporučená literatura:

•KALITA, Zbyněk. Akutní cévní mozkové příhody: diagnostika, patofyziologie, management. Praha: Maxdorf, 2006. Jessenius. ISBN 80-85912-26-0.

•KALRA, L., DÁLE, P., CROME, P. Improving stroke rehabilitation. A controlled study. Stroke. 1993, 24(10):1462-1467. ISSN 0039-2499.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-310
Prokešová M.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Út
St
Čt
místnost KL:K-234
Nedělka T.
14:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6798206.html