Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Aplikace marketingových nástrojů v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMAK KZ 2 10B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Aplikace metod a tvorba marketingového plánu na konkrétní projekt s dopravní tématikou. Využití metod segmentace trhu a vhodných marketingových kanálů, tvorba strategického plánu za pomoci dotazníkového šetření a prezentace výsledného plánu.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je aplikovat marketingové nástroje na tvorbu marketingového plánu pro konkrétní projekt zaměřený na dopravu.

Studijní materiály:

ŘEZNÍČEK, B., ŠARADÍN, P. Marketing v dopravě. Praha: Grada, 2001. Manažer. ISBN 80-247-0051-4. - doporučená

KOTLER, P., KELLER, K. Marketing management (4. vydání). Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. - doporučená

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6726406.html