Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řízení životního cyklu výrobku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38OZ004 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
František Freiberg
Přednášející:
Theodor Beran, František Freiberg, Miroslav Žilka
Cvičící:
Theodor Beran, František Freiberg, Miroslav Žilka
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s managementem a analýzou životního cyklu produktu. Obsahem předmětu jsou postupy kvantifikace, analýzy a optimalizace nákladů životního cyklu výrobku. Získané znalosti vytváří bázi pro kvalifikované posouzení variant provedení produktu z hlediska nákladů životního cyklu produktu s cílem vybrat optimální variantu.

•Management životního cyklu produktu. Strategie životního cyklu produktu. Vývoj produktu.

•Úloha produktového managementu v různých fázích životního cyklu produktu.

•Principy, postupy a aplikace managementu životního cyklu produktu

•Řízení životního cyklu produktu v jeho jednotlivých fázích

•Řízení tržní a ekonomické efektivnosti výrobních a výrobkových inovací.

•Identifikace a kvantifikace relevantních faktorů ovlivňujících náklady životního cyklu.

•Význam fáze návrhu a vývoje produktu pro životní náklady výrobku

•Predikce nákladů životního cyklu výrobku. Metody odhadu nákladů

•Postupy kalkulace nákladů životního cyklu výrobku v jeho jednotlivých fázích.

•Zásady a postupy modelování nákladů životního cyklu výrobku. Optimalizace nákladů životního cyklu a hodnoty produktu. Cost-Benefits analýza.

•Analýza nákladů životního cyklu výrobku. Citlivostní analýza. Managing risk and uncertainty v rámci LCC

•Metoda Life Cycle Assessment (LCA). Environmentální management v průmyslových podnicích. Vliv zpracování materiálů, průmyslových procesů a výrobků na životní prostředí

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Guangbin, Y.: Life Cycle Reliability Engineering. John Wiley and Sons, 2007, ISBN 978-0-471-71529-0 .

•DellIsola, A., J., Kirk, S., J. Life Cycle for Facilities. Construction Publishers, USA, 2003. ISBN 0-87629-702-5.

•Labuschange, C. Sustainable Project Life Cycle Management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector. Int. Journal of Project Management 23, Elsevier 2005.

•Stark, J. Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Product Realisation (Decision Engineering), Springer Verlag, London Limited 2011. ISBN-13: 978-0857295453

•Emblemsvag, J. Life-Cycle Costing, John Wiley & Sons Inc, 2003, 336 str. ISBN 9780471358855,

•FREIBERG, F. Process and Benefits of Product Life Cycle Cost Management. In: Mezinárodní vědecká konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a v praxi. UTB ve Zlíně 28. 04. 2011, s. 96 – 107, ISBN 978-80-7454-020-2. (100%)

•FREIBERG, F. Life Cycle Cost Management. International Conference on Modelling and Simulation (MS´10

Prague), 22. 06. - 25. 06. 2010, Praha - Česka republika. (100%)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6684306.html