Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení výrobních procesů a systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38OZ003 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Michal Kavan
Přednášející:
Michal Kavan
Cvičící:
Michal Kavan
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem výuky předmětu projektového výrobního managementu je seznámit posluchače nejen s moderními filozofiemi, přístupy a metodami řízení spolehlivého výrobního systému podniku, ale především je naučit, jak tyto pracovní metody projektovým způsobem v podniku uvést do praktického užívání. Předmět studenty naučí lépe plánovat, organizovat, kontrolovat i motivovat. To vše za pomoci projektování. Obsahem předmětu jsou moderní metody řízení projektů v podniku, které povedou k dosažení produktivnějšího a bezporuchového toku produktů, od nákupu směrem k zákazníkovi bez zbytečných zásob. Předmět integruje znalosti souvisejících manažerských, ekonomických a technických předmětů, s aktuálními požadavky podnikové praxe.

•Charakteristiky různých druhů průmyslových výrobních procesů a systémů

•Výchozí strategie volby vhodného výrobního systému

•Vědecká analýza podmínek k uplatnění podnikatelského procesního modelu BPM

•Rozhodující faktory konkurenceschopnosti podnikatelského procesního modelu BPM

•Kategorie podnikatelských rizik při rozhodování o výši investic do výroby

•Teoretický základ rozhodování o volbě vhodného rozsahu (BPM)

•Rozvoj podnikových systémů plánování materiálových požadavků a logistiky

•Vliv e-commerce na řízení výrobních procesů a systémů moderního podniku

•Hodnocení konkurenčních strategií řízení výrobních procesů a systémů

•Analýza rentability investic do inovačních záměrů v oblasti BPM

•Faktory přispívající k akceleraci inovací v oblastech řízení výrobních procesů a systémů

•Faktory přispívají ke stabilizaci dosaženého pokroku v oblasti podnikatelského procesního modelu BPM.

•Role sociologie v oblastech BPM (Business process model)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Kavan. M: Výrobní a provozní management, Grada 2002, ISBN 80-247-0199-5.

•Tomek G, Vávrová V: Řízení výroby a nákupu, Grada 2007, ISBN 978-80-247-1479-0

•Buffa, S.: Modern Production / Operations Management, Wiley 8th ed. 2007, ISBN 9788126513727.

•Pycraft F: Operation Management, Books & Games 2014, ISBN 978177025-5630

•Rushton A, Croucher P, Baker P: The handbook of Logistics, Kogan Page 2009 3rd ed., ISBN 9780749446697.

•odkaz: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/48182630_Michal_Kavan

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6684206.html