Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podnikové a inovační strategie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38OZ002 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
František Freiberg
Přednášející:
František Freiberg, Michal Kavan
Cvičící:
František Freiberg, Jan Hušek, Michal Kavan
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět seznamuje studenty doktorského studia s postupy, technikami a metodami analýzy a syntézy používanými při tvorbě podnikových a inovačních strategií, které jsou klíčové pro efektivní rozvoj podniků založených na pokročilých technologiích. Studenti by měli získat ucelenou představu o možnostech a využití metod a technik pro tvorbu strategií. Pozornost se soustřeďuje na takové postupy, které jsou aplikovatelné v podnikové praxi a které umožňují na základě poznaných skutečností předvídat budoucí vývoj jako základ pro tvorbu, realizaci a kontrolu podnikové a inovační strategie podniku.

•Role a poslání strategického managemetu a strategického plánování v organizaci

•Definice strategických cílů a aplikace metodologie Balanced Score Card v organizaci

•Analýzy obecného a oborového okolí podniku. Analýzy vnitřního prostředí podniku pro utváření strategií

•Proces utváření podnikových strategií

•Hodnocení a výběr strategií, utváření business case

•Podmínky implementace podnikové strategie, kontrola realizace podnikové strategie

•Význam inovací pro podnik a jejich vazba na strategii podniku, řády inovací

•Aktuální klíčové inovační trendy formující současnost a budoucnost průmyslu – disruptivní inovace

•Životní cyklus inovací a jeho dílčí fáze

•Řízení inovací a jejich dílčích fází – inovace jako projekt

•Hodnocení inovačních strategií a jejich rizik

•Ochrana duševního vlastnictví a transfer technologií

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane: Marketing management. Grada Publishing, 14. vydání, Praha 2013, ISBN 978-80-247-4150-5

•TUSHMAN, Michael, ANDERSON Philip. Managing strategic innovation and change: a collection of readings. New York: Oxford University Press, c1997. ISBN 978-0195100112.

•KIM, W. Chan a MAUBORGNE Renée. Blue ocean strategy: how to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, c2005. ISBN 978-1-59139-619-2.

•BOER, F. Peter. Oceňování technologií: podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje. Brno: Zoner Press, 2007. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-86815-66-4.

•- SCHRAGE, Michael. The innovator's hypothesis: how cheap experiments are worth more than good ideas.

Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, [2014]. ISBN 978-0-262-02836-3. 4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6684106.html