Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomická teorie řízení průmyslových podniků a systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38TZ001 ZK 65P
Garant předmětu:
František Freiberg
Přednášející:
Theodor Beran, František Freiberg
Cvičící:
Theodor Beran, František Freiberg
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými tématy pokročilé teorie řízení podnikových procesů a systémů. Důraz je kladen na řízení a analýzu byznys procesů, mikroekonomickou teorii a analýzu, prezentaci technik využívaných v ekonomickém výzkumu. Hlouběji budou diskutovány specifické otázky, vztahující se k tématu disertace.

•Teoretická východiska ekonomiky podniku, Ekonomické hodnocení podnikových procesů, Management

podnikových procesů.

•Měření výkonnosti podniku a jeho procesů. Koncept plánování a modelování byznysu.

•Ekonomická analýza podnikových rozhodovacích procesů, Teorie rozhodování.

•Teorie chování spotřebitele, tržních struktur a firmy.

•Produkční analýza – mikroekonomické techniky využívané k analýze efektivnosti výroby

•Řízení a analýza podnikových rizik. Modely využívané ke kvantifikaci rizika.

•Rozhodování o struktuře kapitálu, management pracovního kapitálu.

•Investiční teorie a investiční rozhodování. Investiční controlling

•Modely oceňovací podniků, kapitálových aktiv, fúzí a akvizicí

•Pojetí a struktura manažerského účetnictví. Strategické řízení nákladů. Bilanční teorie. Oceňování v účetnictví, Cost-Benefit Analýza,

•Tvorba a využití kalkulací v rozhodování. Predikce nákladů na produkty, systém plánů a rozpočtů

•Podstata a metodologie ekonometrie. Aplikace ekonometrie.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Franz, P., Kirchmer, M. Value-Driven Business Process Management. McGraw Hill Professional, 2012, 240 str. ISBN 978-0-07-179172-4

•Berman, P., K. Successful Business Process Management: What You Need to Know to Get Results, AMACOM, 2014, 272 str. ISBN 0814434029

•Geoffrey, A., Reny, J. Advanced microeconomic theory. Prentice Hall-Pearson Education Limited, London, 2013, third edition. ISBN: 978-0-273-73191-7

•Fotr, J, Souček, I,. Investiční rozhodování a řízení projektů, Grada Publishing, 2011, 416 str. ISBN 978-80-247-3293-0.

•Galai, D., Mark, R. The Essentials of Risk Management, 2nd Edition, Mc Graw Hill, 2013, 669 str. ISBN 978-0-07- 182115-5.

•Boer, F. Peter. Oceňování technologií: podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje. Brno: Zoner Press, 2007. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-86815-66-4.

•Freiberg, F. Relevantní předpoklady konkurenceschopné strategie udržitelnosti. In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, díl 1, čl. č. 1, s. 22-29. ISBN 978-80-01-05105-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6683906.html