Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané partie z počítačových sítí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-VPS.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Mohamed Bettaz
Přednášející:
Mohamed Bettaz
Cvičící:
Mohamed Bettaz, Alexandru Moucha
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Obsah předmětu navazuje na BI-PSI, povinný programu, a významnou měrou prohlubuje předchozí nabyté znalosti. Studenti se detailně seznámí s principy, protokoly a technologiemi používanými v moderních počítačových sítích od lokálních až po Internet se zaměřením na přepínání, směrování, bezpečnost a virtualizace. V předmětu bude kladen důraz i na praktické procvičení znalostí na reálných zařízeních a osvojení si vybraných postupů pro správu lokálních i středně velkých sítí z hlediska funkčnosti, výkonu i bezpečnosti.

Požadavky:

Znalost počítačových sítí na úrovni předmětu BI-PSI.21.

Osnova přednášek:

1. Principy konstrukce virtuálních lokálních sítí (VLAN).

2. Síťové mosty a Spanning Tree protokoly.

3. Pokročilé statické směrování, směrování pomocí více směrovacích tabulek. AS + LSA

4. Vnitřní dynamické směrování, protokoly OSPF

5. Překlad adres NAT a PAT,

6. Vnější dynamické směrování, protokol BGP.

7. Techniky zvyšování propustnosti a dostupnosti počítačové sítě, MPLS.

8. Multicastový provoz, princip, směrování, protokoly IGMP a PIM-SM.

9. Bezpečnostní politiky, monitorování provozu počítačové sítě.

10. Kvalita síťových služeb, firewally, řízení síťových toků.

11. Vícevrstvé síťové architektury.

12. Úvod do softwarově definovaných sítí (SDN).

Osnova cvičení:

1. Úvod do Cisco zařízení a laboratoře.

2. Přepínání, CAM, VLANs, trunking, PV-STP.

3. Statické IP adresování na routerech, IVR, FHRP.

4. Management VLAN, SSH.

5. Dynamické směrování (EIGRP / OSPF) v 1 oblasti.

6. ACL firewall.

7. NAT a PAT.

8. Směrování ve více oblastech, redistribuce směrování.

9. Úvod do GNS3.

10. BGP.

11. Bezpečnostní politika, RACL, CBAC, NBAR, Control Plane.

12. Control Plane Policy, Zone-Based Firewall.

Cíle studia:

Obsah předmětu navazuje na BI-PSI, povinný programu, a významnou měrou prohlubuje předchozí nabyté znalosti. Studenti se detailně seznámí s principy, protokoly a technologiemi používanými v moderních počítačových sítích od lokálních až po Internet se zaměřením na přepínání, směrování, bezpečnost a virtualizace. V předmětu bude kladen důraz i na praktické procvičení znalostí na reálných zařízeních a osvojení si vybraných postupů pro správu lokálních i středně velkých sítí z hlediska funkčnosti, výkonu i bezpečnosti.

Studijní materiály:

1. Peterson L. L., Davie B. S. : Computer Networks: A Systems Approach (6th Edition). Morgan Kaufmann, 2020. ISBN 978-0-12-818200-0.

2. Tanenbaum A.S., Feamster N., Wetherall D.J. : Computer Networks (6th Edition). Pearson, 2021. ISBN 97801355407981.

3. White R., Banks E. : Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks. Addison-Wesley, 2017. ISBN 1587145049.

4. McNab C. : Network Security Assessment: Know Your Network (3rd Edition). O’Reilly Media, 2016. ISBN 149191095X.

5. Ross K.W., Kurose J.F. : Computer Networking: A Top-Down Approach (6th Edition). Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-285620-1.

Poznámka:

Chybí webová strana předmětu

Další informace:
courses.fit.cvut.cz/BI-VPS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6675006.html