Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Humanitní, umělecký a společenskovědní seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B35HSS Z 4 40S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Společenské a humanitní schopnosti (social skills) jsou tradičně největší slabinou absolventů technických univerzit, vědců a techniků vůbec, a to zejména v ČR. To pak neblaze ovlivňuje nejen jejich vlastní kariéry a životy, ale také jejich okolí a stále více celou společnost. Protože komplementární nedostatky jsou i „druhé straně“, u absolventů oborů společenských a humanitních, tradiční „příkop“ se stále prohlubuje, a ještě přispívá celkovému rozdělení společnosti na různé „nesmiřitelné“ podmnožiny. Problém je to složitý a na straně techniků má určitě mnoho různých příčin. Přispívají mu i mnohé charakteristiky a vlastnosti našich studentů a absolventů, které jsou do jisté míry určitě prospěšné a přínosné, ale stávají se škodlivými a závadnými, když je rozumná míra překročena. Dále k tomu přispívá i chybějící nadhled a přehled, a také malá schopnost či ochota přemýšlet dopředu a v širších souvislostech, která je bohužel typická pro celou naši společnost.

Všechny naše dosavadní pokusy o zlepšení této situace výukou klasických humanitních a společenských předmětů selhávaly, ať už kvůli „omezenosti“ našich studentů, našich učitelů, anebo souhrou obojího. Tyto předměty většinou studenty nebavily - také proto, že ani nechápaly jejich potřebu - a skoro nikdy na ně neměly viditelný dopad. Posledním takovým promarněným pokusem byl předmět Akademické psaní ve stávajícím programu Kybernetika a robotika. Proto při této reakreditaci přicházíme s nápadem úplně novým. Začneme v malém, ale pokud by se osvědčil a studenty alespoň bavil, jsme připraveni ho později postupně rozšiřovat. Důležitost této výzvy totiž do budoucna jen poroste.

Nový humanitní a společensko-vědní seminář se bude skládat z půldenních intenzivních kontaktních bloků – doufáme spíše bouřlivých debat než jednosměrných přednášek – kterým bude vždy předcházet řízená samostatná domácí příprava a po kterých bude následovat vypracování domácího úkolu.

Každý z těchto bloků bude samostatný a samonosný. Každý by měl studenty hlavně probudit a/nebo nakopnout k dalšímu přemýšlení, aktivitě a samostatnému rozvoji příslušným směrem. Jednotlivé bloky by se měly konat pravidelně (např. každý pátek) a to zejména v první části semestru, dokud ještě studenti nejsou přetíženi úkoly a projekty odborných předmětů. Za úspěšné absolvování každého bloku dostane student 1 kredit, takže musí povinně absolvovat 4 bloky dle vlastního výběru, a dalších by se mohl zúčastnit dobrovolně bez kreditů, pokud to kapacita dovolí. Bloků bude vždy více než 4, aby si studenti mohli mezi tématy vybírat. Pro začátek jich chceme nabídnout 6-8 za semestr, také podle možností rozvrhu a učitelů. Konkrétní témata se mohou v jednotlivých letech měnit, podle okolností a podle toho, jak se nám bude dařit nacházet fundované a zajímavé „učitele.“

Nejlépe to bude fungovat, když budou jednotlivé bloky vést fundované, zajímavé a atraktivní osobnosti. Právě o to chceme pokoušet. Jména některých osobností, se kterými bychom chtěli začít, jsou uvedena jako příklady v následujícím výčtu plánovaných témat bloků:

• Inženýr a média (Jak mluvit s novinářem) - PhDr. Václav Moravec, 2x Ph.D.; učitel žurnalistky na UK; mediální hvězda České televize (Fokus VM, Otázky VM);

• Věda v médiích (Jak popularizovat svou práci) - Ing. et Bc. Daniel Stach; moderátor; mediální hvězda kanálu ČT24

• Sociální sítě a jejich vliv na společnost (Fake news a jak je poznat) - Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.; vedoucí oboru Studia nových médií na UK; šéf výzkumu a vývoje ve společnosti Socialbakers; ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky;

• Jak založit hi-tec start-up (Jak úspěšně podnikat) – Ing. Josef Průša, vynálezce, zakladatel Prusa Research; Jakub Nešetřil, zakladatel Apiary; a mnoho dalších.

• Inovační myšlení a podnikání (Neúspěchem k úspěchu) - Tomáš Studeník, MBA; organizátor inovačních maratonů CEE Hacks; kreativní ředitel digitální agentury Confidence Digital; bývalý šéf marketingu České televize;

• Etika umělé inteligence (Koho má auto bez řidiče přejet?) - PhDr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva, AV ČR

• Ekonomie budoucnosti - PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.; makroekonomický stratég ČSOB; přednáší na UK a University of New York in Prague; bývalý poradce prezidenta V. Havla.

• Rétorika (Jak mluvit na veřejnosti) - MgA. Martina Bezoušková, garantka výuky jevištní mluvy na DAMU

• Gender a technika (Proč máme na fakultě tak málo děvčat?) – Mgr. Ing. Dita Přikrylová, zakladatelka Czechitas, členka správní rady firmy 6D Academy

• Filosofie nových médií (Média, která ještě neexistují) - Mgr. Dita Malečková, Ph.D., FSV UK

• Témata z praktické psychologie (Jak se z toho nezbláznit) - MUDr. Radkin Honzák, CSc., psychiatr; uvádí talkshow v ČT.

• Jak se připravit na přijímací pohovor - pracovník HR mezinárodní korporace)

• Kybernetika, robotika a umění - Frederico Diaz, umělec; David Černý, umělec

• Nové metody výuky (Převrácená výuka, výuka podložená výzkumem) – doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D., FEL ČVUT

• Jak se připravit na neznámou budoucnost (Co budu dělat, až mně nahradí robot?) – prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., FEL ČVUT, garant programu

• Máme mít euro? - Mgr. Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu, absolvent Cambridge

• Budou stroje myslet? - Ivan Havel, Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště UK a AV ČR

Na zajištění atraktivních učitelů se pokusíme najít alternativní finanční zdroje (veřejné nebo soukromé). Pokud by však maximalistická očekávání nenaplnila, máme připraveny i záložní minimalistickou variant, kdy by některé bloky vedly osobnosti stejně fundované, ale méně známe, anebo i odborníci zaměstnání na FEL. Garantem a organizátorem předmětu HAAS bude zpočátku garant programu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/course/search.php?search=b3b35ari

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6650306.html