Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Solární systémy a elektrochemické zdroje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B13SSE1 Z,ZK 5 2P+2L česky
Garant předmětu:
Vítězslav Benda
Přednášející:
Vítězslav Benda, Pavel Hrzina
Cvičící:
Vítězslav Benda, Tomáš Finsterle, Pavel Hrzina
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět seznámí studenty se základními principy elektrochemických zdrojů a fotovoltaických článků a systémů. V úvodu je důraz kladen na porozumění základnímu principu s využitím náhradních schémat a matematického popisu. V další části jsou odděleně probrány základní typy elektrochemických zdrojů a jejich technické parametry. Obdobně jsou studenti seznámeni s technologií fotovoltaických článků a modulů. Další kapitola je věnována základům aplikací typu solar-thermal. V závěru předmětu jsou studenti seznamováni s ekonomickými a technologickými důsledky kombinací solárních systémů a elektrochemických zdrojů.

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Osnova přednášek:

1. Sluneční energie a základní formy jejího využití, vliv zeměpisné polohy.

2. Konverze sluneční energie na tepelnou energii, solární elektrárny

3. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky

4. Konstrukce a technologie PV článků a modulů

5. Fotovoltaické moduly a jejich provozní podmínky

6. Akumulace el. energie a elektrochemické zdroje energie - princip

7. Primární články - vlastnosti, výroba a použití

8. Akumulátory - vlastnosti, výroba a použití olověných a NiCd akumulátorů

9. Lithiové akumulátory a moderní způsoby ukládání energie

10. Fotovoltaické systémy, základní typy a měniče.

11. Bateriové systémy a hybridní systémy.

12. Spolehlivost systémů nezávislých zdrojů energie a jejich údržba

13. Základní ekonomické a ekologické aspekty

14. Současné trendy v oblasti využívání sluneční energie

Osnova cvičení:

1. Organizace výuky, bezpečnost práce v laboratoři

2. Měření spekter světelného záření

3. Měření rozložení intenzity záření

4. Vliv intenzity záření na charakteristiky fotvoltaických článků

5. Vliv teploty na charakteristiky fotvoltaických článků

6. Vliv zastínění na charakteristiky fotvoltaického modulu

7. Solární komín

8. Primární články konstrukce článků a charakteristiky

9. Náhradní schéma článku a určování vnitřního odporu

10. Nabíjecí a vybíjecí charakteristiky NiCd a NiMh akumulátorů

11. Nabíjecí a vybíjecí charakteristiky olověných a Lithiových akumulátorů

12. On-grid a off-grid systémy

13. Diagnostika vad a revize fotovoltaických systémů

14. Zápočtový test

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou elektrochemických a fotovoltaických zdrojů elektrické energie.

Studijní materiály:

BENDA, V. a kol. Obnovitelné zdroje energie. 1. vyd. Praha: Profi press, 2012, 208 s. ISBN 978-808-6726-489.

Kaplanis, S. - Kaplani, E. - Benda, V. - Kádár, P. - Kozhukharov, V. - et al. (ed.): Renewable Energy Systems: Theory, Innovations and Intelligent Applications. 1. ed. Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2013

PV - CDROM (pveducation.org)

Battery University.com

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-1
Hrzina P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laboratoř H1
místnost T2:E1-1
Hrzina P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laboratoř H1
místnost T2:E1-1
Hrzina P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laboratoř H1
místnost T2:C3-132
Benda V.
Hrzina P.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-132
Út
místnost T2:E1-1
Hrzina P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laboratoř H1
místnost T2:E1-1
Hrzina P.
Finsterle T.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laboratoř H1
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6645706.html